• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2017.
Ožujak
13

18. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije održana je 18. Sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije.

Na aktualnom satu Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije vijećnici su postavili niz pitanja, a jedno od najzanimljivijih bilo je vezano uz nastavak gradnje brze ceste prema Bjelovaru. Naime, vijećnicu SDP-a Bojanu Hribrljan zanimalo je slaže li se župan Bajs s najavama ministra Butkovića kako će se graditi državna cesta prema Bjelovaru.
„Dopustite opširniji uvod. Radi se o brzoj cesti prema Bjelovaru. Bjelovarsko-bilogorska županija je u svojevrsnoj prometnoj izolaciji, iako smo blizu Zagreba, ali ipak nemamo kvalitetnu prometnu povezanost. Izlazak iz te izolacije započeo je izgradnjom pruge Sv. Ivan Žabno - Gradec, projektom u koji je bila uključena i Bjelovarsko-bilogorska županija i gospodin župan osobno, koja će prema pisanju medija biti dovršena do kraja godine. Na taj način ćemo riješiti jedan od dva projekta koji će prometnu povezanost Bjelovarsko-bilogorske županije sa Zagrebom ipak prekinuti. S druge strane ostaje brza cesta. Ista prometnica je napola gotova.  O tome svjedoče izgrađeni objekti u vidu mostova ili pak nadvožnjaka do Bjelovara. U našim medijima nedavno je izašao upit saborskog zastupnika Darija Hrebaka ministru mora, prometa i infrastrukture, ali je njegov odgovor vezan uz izgradnju prometnice Zagreb - Vrbovec - Bjelovar. U tom odgovoru piše kako je predviđena izmjena lokacijske dozvole što će uključiti nove faze ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola za jedan kolnik i za konačno rješenje punog profila brze ceste prema Bjelovaru. Tako u odgovoru ministra stoji kako će prva faza uključiti ishođenje građevinskih dozvola za jedan kolnik, a druga faza za dva kolnika. Glavni projekti pripadajuće građevinske dozvole ishodit će se samo za jedan kolnik brze ceste. To je samo za prvu fazu, stoji u odgovoru ministra Butkovića. Saborski zastupnik i vaš protukandidat Miro Totgergeli na pitanje, kako će se graditi jedan kolnik, a onda drugi, kaže: "Što se tiče faze izgradnje po fazama jednog kolnika, pa onda drugog kolnika, mislim da je to dobro." U odgovoru dalje govori da će se svi objekti kao što su nadvožnjaci graditi za oba kolnika i mislim da imamo razloga biti zadovoljni, rekao je Totgergeli. Jeste li vi kao župan zadovoljni, je li smatrate da možemo biti zadovoljni s pretvaranjem projekta autoputa u državnu cestu“, upitala je Hribljan?
„Pitanje je vezano uz strateška određenja ove županije. Postojala je i postoji prometna povezanost ove županije, vezano uz željeznički prijevoz i prometne pravce. Ono što bih izrekao, da mogu dijeliti zadovoljstvo samo uz jedan projekt, a to je gradnja pruge Sveti Ivan Žabno - Gradec. Ta pruga treba riješiti ukupnost našeg doticaja s metropolom, smanjiti putovanje na manje od jedan sat i pretvoriti nas u predgrađe grada Zagreba. To će biti gotovo ove godine, a u prometu će biti iduće godine. Projekt je to koji je radila sama Županija i predala ga Hrvatskim željeznicama. Možemo li biti zadovoljni s prijedlogom ministra prometa, da se nešto što je projektirano kao autoput, što je ugovoreno kao autoput i što je dijelom izvedeno kao da je autoput, da se pretvori u državnu cestu, - ukratko ne. Mi imamo već jednu državnu cestu u ovoj županiji koja je povezana sa Zagrebom, preko Rovišća pa nadalje i nama ne treba još jedna državna cesta, nama treba ili autoput ili brza cesta. Kada govorimo o  tome, reći ću da je projekt napola gotov i da ne treba izgraditi nikakve nove nadvožnjake, jer dovoljno je doći u Sredice i pogledati nadvožnjak koji vrijedi 40 milijuna kuna, ali i mnogi drugi koji su izgrađeni na toj trasi, a nadvožnjaci nisu za državnu cestu s dva traka. Dok sam ja župan u ovoj županiji, niti ću ja Županijskoj skupštini predložiti promjenu prostornog plana županije, niti ću biti zadovoljan, nego ću napraviti sve što je u našoj moći da Bjelovar dobije pravu brzu prometnicu, bila to brza cesta ili autoput. Mi imamo studiju Prometnog fakulteta koja pokazuje da ukoliko se napravi cesta s dvije trake do Bjelovara, Bjelovar s tim ništa ne dobiva. Kada govorimo o tome, mislim da to ne bi trebao biti kraj, da autoput ili brza cesta ne bi trebao povezati Zagreb s Bjelovarom, već i s Viroviticom i Mađarskom. To je strateški projekt koji postoji već 50 godina u  prostornim planovima iz prometne strategije Hrvatske. Ministar ovim odgovorom krši prostorni plan ove županije koja je na snazi i što se mene tiče to neće proći. Ukratko, ne dijelim mišljenje s Totgergelijem, rekao je župan Bajs.

Nakon niza pitanja županijskih vijećnika na sjednici Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije usvojeno je:

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 01. srpnja  do 31. prosinca 2016. godine;
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. godini;
Donošenje Odluke o utvrđivanju:
a) Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije u 2017. godini;
b) Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije u 2017. godini;
Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2017. godini;
Donošenje:
a) Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Bjelovarsko-bilogorske županije u 2017. godini;
b) Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2017. godini;
Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu centrima za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije i Domu za starije osobe Bjelovar;
Donošenje Plana utroška sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2017. godini;
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada s financijskim planom Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i Plana  prihoda i  rashoda Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada Bjelovarskog sajma za 2017. godinu;
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom “Suvenir Arbor” i zaštitne radionice “Suvenir Arbor Vitae” d.o.o. u 2017. godini;
Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
a) Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu i Financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za period 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine;
b) Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu i Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za proračunsko razdoblje 2017. – 2019. godine;
Donošenje Programa dodjele bespovratnih sredstava projektima prihvatljivim za financiranje iz Strukturnih fondova EU i natječaja ministarstava “PROJEKTI ZA STRUKTURNE I NACIONALNE FONDOVE”;
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017. godine;
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorstvu;
Donošenje  Odluke o dodjeli javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije za prijenos prava vlasništva sa bivše zgrade Zdravstvene stanice Čazma u Samarici sa pripadajućim zemljištem na Općinu Ivanska;
Donošenje:
a) Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
b) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a