• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2013.
Listopad
18

3. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 22/09, 07/13),

sazivam
3. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 24. listopada (četvrtak) 2013. godine u 10,00 sat
i

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)

Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- HDZ, HSP AS i BUZ u velikoj vijećnici,
- SDP i SU u maloj vijećnici,
- HNS u uredu zamjenika župana,
- HSU u uredu zamjenice župana,
- HSS u uredu v.d. pročelnice Kabineta župana,
- HSLS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno),
- Klub nezavisnih vijećnika u uredu v.d. pročelnice Stručne službe za
    poslove Županijske skupštine i opće poslove,

Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o stavljanju mandata u mirovanje članice Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;
-davanje svečane prisege članice Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije gđice. Marine Tomić 
3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. godinu;
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu i Financijskog plana Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu;
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Operativnog plana rada Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu;
7. Donošenje:
a) Odluke o prestanku Javne ustanove “Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije” za koordinaciju i razvoj;
b) Odluke;
8. Izbor i imenovanja;
9. Razno.  

Materijali se dostavljaju za sve točke prijedloga dnevnog reda, osim za točke 2. i 8. za koje će se materijali uručiti prije početka sjednice.
Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-907.


                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                    PREDSJEDNIK
                                                                                                                                                                                                          ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                                                                                  Marijan Coner, v.r.

  Dokumenti za download
Dodano: 21. 10. 2013.
Dodano: 19. 10. 2013.
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a