• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2014.
Lipanj
13

6. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


KLASA: 021-05/14-01/2
URBROJ: 2103/1-01/14-01
Bjelovar, 12. lipnja 2014.

 

Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst),

sazivam
6. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
  za dan 18. lipnja 2014. godine (srijeda) u 10,00 sati

 

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- HDZ, HSP AS i BUZ u velikoj vijećnici,
- SDP i SU u maloj vijećnici,
- HNS u uredu zamjenika župana,
- HSU u uredu zamjenice župana,
- HSS u uredu v.d. pročelnice Kabineta župana,
- HSLS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno),
- Klub nezavisnih vijećnika u uredu pročelnice Stručne službe za
    poslove Županijske skupštine i opće poslove,

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Odluke o proglašenju Kusonja mjestom od posebnog pijeteta na žrtvu Domovinskog rata za Bjelovarsko-bilogorsku županiju;
3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu;
5. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Akcijskog plana socijalnih usluga za 2014. godinu za Bjelovarsko-bilogorsku županiju;
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
a) Pokazatelja financijskog poslovanja u razdoblju siječanj – prosinac 2013. godine Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju “Daruvarske toplice”;
b) Izvješća ravnatelja Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije o poslovanju u periodu 01.01. do 31.12.2013. godine;
c) Izvješća o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije (01.01. – 31.12.2013.);
d) Izvješća o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu;
e) Izvješća o poslovanju Ljekarne Bjelovar za 2013. godinu;
f) Izvješća o poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe “Bjelovar” za 2013. godinu i Financijskog izvještaja poslovanja za 2013. godinu;
8. Donošenje:
a) Donošenje Odluke o prestanku “Kukavice” društva s ograničenom odgovornošću za sportske, turističke, zabavne djelatnosti  i usluge;
b)  Odluke o ovlaštenju župana za potpisivanje Sporazuma o osnivanju ustanove;
9. Donošenje Odluke o osnivanju Gospodarsko-ekonomskog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije;
10. Donošenje Odluke o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
11. Donošenje Zaključka o davanju prethodnog mišljenja o postupku izvlaštenja za osiguravanje uvjeta za početak gradnje komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Bregovci;
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu;
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
a) Izvješća o radu Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije u 2013. godini i Usporedbe Izvršenja i Financijskog plana javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu;
b) Financijskog plana javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije i Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu;
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
a) Izvješća o utrošku financijskih sredstava Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu;
b) Programa rada i zaštite, održavanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i drugih zaštićenih vrijednosti u 2014. godini s financijskim planom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu;
15. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije;
16. Izbor i imenovanja;
17. Razno.


Materijali se dostavljaju za sve točke prijedloga dnevnog reda, osim za točke 5. i 16. za koje će se materijali uručiti prije početka sjednice
Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-906.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Marijan Coner, v.r.

  Dokumenti za download
Dodano: 13. 06. 2014.
Dodano: 16. 06. 2014.
Dodano: 13. 06. 2014.
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a