• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2018.
Travanj
27

6,6 MILIJUNA KUNA ZA POTPORE NAŠIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA I RURALNI RAZVOJ

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima prezentirao je nove mjere u poljoprivredi koje je Bjelovarsko-bilogorska županija uvrstila u svoj proračun. Riječ je o 8 novih mjera namijenjenih našim poljoprivrednim proizvođačima, a uz njih tu su još 4 dugogodišnje mjere putem kojih se poticala poljoprivredna proizvodnja na našem području.

Proračun Upravnog odjela za poljoprivredu iznosi 8.015.000,00 kuna od koji je 6.615.000,00 kuna namijenjeno upravo za potpore našim poljoprivrednicima, a preostalih 1,4 milijuna kuna predviđeno je za zaštitu okoliša.

Nove mjere Bjelovarsko-bilogorske županije dogovorene su upravo s predstavnicima poljoprivrednih proizvođača, a idu za tim da pomognu našim poljoprivrednicima kako bi razvijali svoju proizvodnju i nosili se s izazovima koji su stavljeni pred njih.


NOVE MJERE ZA POLJOPRIVREDU BBŽ

MJERA  1. Sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi – sufinanciranje pripremne dokumentacije za europske projekte
 

Bjelovarsko-bilogorska županija među prvim županijama je u Hrvatskoj po broju prijavljenih i realiziranih ugovora za program Ruralnog razvoja. U 2017. godini na raspisane natječaje iz Mjera ruralnog razvoja prijavljeno je preko 70 projekata u ukupnom iznosu od 15 milijuna kuna.

Kako bi naši poljoprivrednici premostili dugo vremensko razdoblje  i smanjili troškove pripreme prijavne dokumentacije uvedena je mjera Bjelovarsko-bilogorske županije za sufinanciranje pripremne dokumentacije za prijavu na EU fondove.

Potpora  će se dodjeljivati u određenom postotku ukupno dokumentiranih troškova, s definiranim maksimalnim iznosom po obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i to za izradu slijedeće dokumentacije:
• poslovni plan,
• investicijska studija,
• projekti i dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole,
• dijelovi Glavnog projekta (arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektro projekt, strojarski projekt, tehnološki projekt)
• dokumentacija iz zaštite okoliša  i prirode (prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu) i elaborat zaštite okoliša,
• konzultantske usluge,
• i druga projekta dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj za razvojne programe EU.

Za tu potporu u proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije u ovog godini  predviđeno je  1.000.000,00 kuna.


MJERA  2. Poticanje premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje

U razdoblju od 2007.-2017. godine u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji štete od elementarnih nepogoda (suša, mraz, poplava, tuča, odron zemljišta) iznosile su 1.067.944.777,47 kuna, a dodijeljeni iznos pomoći za to vremensko razdoblje je u rasponu  2- 5 % u odnosu na prijavljenu štetu.

U 2017. godini župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je 8 odluka o proglašenju elementarnih nepogoda i to za sušu, poplavu, tuču i mraz. Prijavljena šteta u 2017. godini na području BBŽ je iznosila 168.707.564,21 kn, a dodijeljeni iznos pomoći za BBŽ prema Odluci Vlade RH je iznosio 5.962.799,00 kn, što je 3,5% od prijavljene štete.

Budući kako je vidljivo da je našim poljoprivrednim proizvođačima pokriven vrlo mali dio od onoga što su pretrpjeli od elementarnih nepogoda Bjelovarsko-bilogorska županija uvodi mjeru subvencije premije osiguranja kako bi što više naših poljoprivrednika osiguralo svoju proizvodnju, a samim time u slučaju elementarnih nepogoda dobili iznose koji zadovoljavaju razmjer pretrpljenih šteta.

Za tu mjeru u proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu predviđeno je  700.000,00 kuna.

MJERA 3. Analiza poljoprivrednog zemljišta
 

Subvencija za analizu tla na poljoprivrednim gospodarstvima uvodi se s ciljem povećanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća, a odobrava se za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu za 3 proizvodne parcele prema izboru korisnika.

U proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu za subvenciju analize poljoprivrednog zemljišta, predviđeno je  230.000,00 kuna.


MJERA 4. Subvencija ekološke proizvodnje
 

Bjelovarsko-bilogorska županija ulazi među vodeće županije u Hrvatskoj po broju registriranih proizvođača u ekološkoj proizvodnji i taj trend je u porastu. Naime, gotovo 1/3 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u BBŽ je u ekološkoj proizvodnji, točnije 4.000 OPG-a je u Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji pri Ministarstvu poljoprivrede.

Bjelovarsko-bilogorska županija će dodijeliti potporu u iznosu određenom postotku troškova stručne kontrole i troškova izdavanja potvrdnice u ekološkoj proizvodnji za 2018. Godinu.

Za ovu mjeru u proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije osigurano je 100.000,00 kuna.


MJERA 5. Subvencija biljne i voćarske proizvodnje

Mjera subvencija biljne i voćarske proizvodnje namijenjena je našim povrtlarima i voćarima, a obuhvaća niz namjena i to:

- Nabavu  i postavljanje plastenika za povrtlarstvo
- Nabava  i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu
- Podizanje trajnih nasada voćnjaka, sadnju ljekovitog i aromatičnog bilja, podizanje trajnih nasada oraha i lješnjaka, nabavu sadnicama jagoda
- Nabava opreme za sustav navodnjavanja na OPG-u

U proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu za tu namjenu osigurano je 320.000,00 kuna.

 

MJERA 6. Subvencija obrazovanja poljoprivrednika

Mjera šest namijenjena je za potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje za zanimanja u primarnoj proizvodnji na poljoprivrednom gospodarstvu. Naime, svjedoci smo kako je poljoprivredna proizvodnja suočena s brojnim izazovima, sve više se mijenja i našim poljoprivrednima potrebna je edukacija.

Stoga će Bjelovarsko-bilogorska županija sufinancirati edukacije i stručno osposobljavanje poljoprivrednicima kojima se završena edukacija i stručno osposobljavanje upisuje u radnu knjižicu.

U proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za tu namjenu osigurano je 145.000,00 kuna.


MJERA 7.  Subvencije za pčelarstvo

Bjelovarsko-bilogorska županija vodeća je u Hrvatskoj u pčelarstvu, a kako bi naši pčelari i dalje ostali pri vrhu Županija im nudi subvenciju opremanja i unutarnjeg uređenja prostora za punjenje i skladištenje meda na OPG- u na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Također, Bjelovarsko-bilogorska županija će subvencionirati i nabavu pčelinjih pogača za prihranu pčelinjih zajednica, a sredstva će se odobravati za aktivnosti koje nisu obuhvaćene Nacionalnim pčelarskim programom od 2017.-2019.

U proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 140.000,00 kuna.

 

MJERA 8. Poticanje prodaje poljoprivrednih proizvoda

Svi znamo da naši poljoprivredni proizvođači proizvode zdravu domaću hranu, a cilj im je širenje tržišta i dobar plasman njihove robe. Pri tome će im Bjelovarsko-bilogorska županija pomoći subvencijom troškova najma prodajnog prostora na raznim turističkim sajmovima i sajmovima hrane.

U proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za ovu godinu za tu mjeru osigurano je 90.000,00 kuna.


NASTAVAK PROVOĐENJA DOSADAŠNJIH DOBRO PRIHVAĆENIH MJERA U POLJOPRIVREDI

MJERA 9.  Povoljni krediti u poljoprivredi

Jedna od najbolje prihvaćenih mjera od strane naših poljoprivrednika je kreditna linija za proljetnu sjetvu. Četrnaesta je to godina provođenja ove kreditne linije, inače najpovoljnije kreditne linije za proljetnu sjetvu u Hrvatskoj, jer kamatna stopa iznosi svega 2,4% za korisnika, dok Bjelovarsko-bilogorska županija preuzima na sebe 2,8%.

Ovogodišnji Javni poziv za proljetnu sjetvu otvoren do 18. svibnja 2018., a do sada je zaprimljeno preko 22 milijuna kuna zahtjeva.

Drugo kreditiranje odnosi se na kredite za stočarsku proizvodnju i to za nabavu rasplodnih junica, nabavu grla za tov junadi te nabavu grla za tov svinja. I taj Javni poziv je trenutno aktivan i otvoren do 30. studenog  2018.

U proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu za subvencije kamata za proljetnu sjetvu i stočarsku proizvodnju osigurano je 600.000,00 kuna.MJERA 10. Subvencija stočarske proizvodnje

Mjera subvencije stočarske proizvodnje obuhvaća niz namjena i to:

- Uzgoj rasplodnih goveda putem sufinanciranja nabave sjemena rasplodnih bikova
- Uzgoj i zaštita autohtonih pasmina goveda na području Bjelovarsko-bilogorske županije
-  Uzgoj, nabava i držanje rasplodnih svinja- Potpora za nabavu nerastova i nazimica s ciljem unapređenja genetskog potencijala u svinjogojstvu na području Bjelovarsko-bilogorske županije
- Uzgoj ovaca- nabava rasplodnih ovnova s ciljem unapređenja genetskog potencijala u ovčarstvu s područja Bjelovarsko-bilogorske županije
- Uzgoj i  držanje konja – Potpora za provođenje uzgojnog programa s ciljem unapređenja genetskog potencijala u konjogojstvu na području Bjelovarsko-bilogorske županije
- Subvencija za ulaganje u poboljšanje kvalitete mužnje i skladištenje mlijeka na OPG-u- za nabavu nove opreme za mužnju, hlađenje i skladištenje mlijeka

U proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu za subvenciju  stočarske proizvodnje predviđeno 250.000,00 kuna.

MJERA 11. Očuvanje tradicijskih vrijednosti

Mjera očuvanja tradicijski vrijednosti obuhvaća projekte zaštite izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i tradicijskih jela Bjelovarsko-bilogorske županije.
Odnosi se to na certificiranje seljačke tržnice, robne marke Zlatna nit,  sufinanciranje projekta zaštite izvornosti slavonskog meda.

U proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu  za mjeru očuvanje tradicijskih vrijednosti predviđeno je 100.000,00 kuna.

MJERA  12. Sufinanciranje istraživačkih projekata u poljoprivredi

Mjera sufinanciranje istraživačkih projekata u poljoprivredi nudi mogućnosti povećanja rentabilnosti OPG-a primjenom biognojiva u proizvodnji pšenice i stočnog graška – PI Osijek.
Nakon prezentacije mjera u poljoprivredi Bjelovarsko-bilogorske županije uskoro će krenuti i prvi Javni pozivi prema našim poljoprivrednicima i poljoprivrednim proizvođačima.


„U 2018. godini Bjelovarsko – bilogorska županija povećala je naš proračun za poljoprivredu. Nakon porezne reforme koja nam je to omogućila većina sredstava upravo je usmjerena prema gospodarstvu i prema poljoprivredi. Zašto prema poljoprivredi? Stoga što naša županija je najpoljoprivrednija županija Hrvatske ako gledamo niz parametara. Ja ću samo reći da otprilike 20% ukupnog BDP-a ostvarujemo u poljoprivredi što je daleko iznad prosjeka Hrvatske i po tome smo prva županija u cijeloj Hrvatskoj. Naravno, u ovim vremenima potpora države, ali i potpora gradova i općina, u ovom slučaju i županije, je potrebna kako bi omogućili da se iskoriste potencijali. Ono što bih istekao da cijeli set mjera je dogovoren s predstavnicima poljoprivrednika koji su ovdje danas s nama. Županija je donijela proračun, donijela je okvir mjera, ali same mjere su usuglašene s onima na koje će se to zapravo odnositi. Mislim da je to logično i potrebno. Kada smo dobili zeleno svjetlo, tada smo ušli u izradu konačnog prijedloga koji je ovdje pred vama. Istekao bih da kada govorimo o mjerama za 2018. biti će ih dvanaest. Od tih dvanaest mjera, osam ih je potpuno novo. Kada govorimo o tim novim mjerama, onda ću isteći da su tu i odobrena znatna sredstva. Od tih novih mjera istaknuo bi ih nekoliko koje su jedinstvene u Hrvatskoj i niti jedne općine, gradovi i županije ih nemaju i mi smo tu među prvima. Prva mjera koja mi se čini posebno bitna jest sufinanciranje raznih projekata u poljoprivredi, pripremi EU dokumentacije i kada govorimo o tome, onda ću reći da naša županija po prijavama upravo prednjači u Hrvatskoj. To je pozitivno i to moramo podržati. Županija će osigurati milijun kuna u proračun za 2018., sufinancirati projekte našim poljoprivrednicima i omogućiti da se te prijave nastave na način koji očekujemo. Mislim da je to nešto što moramo omogućiti i sredstva od milijun kuna vidjet ćemo hoće li će odgovarati ukupnim zahtjevima. Druga mjera koju bih istekao je mjera poticanja premija osiguranja poljoprivrednim proizvodnjama. Naglasit ću da u županiji unazad 10 godina, preko milijardu kuna šteta je bilo od elementarnih nepogoda. 2017. ja sam proglasio osam puta elementarnu nepogodu na zahtjev naših općina i gradova. Ukupni iznos je bio preko 168 milijuna kuna. Vlada Republike Hrvatske, odnosno Sabor je odobrio oko 6 milijuna kuna, dakle oko 3,5% nadoknade štete. Elementarne nepogodne nisu više izuzetak, nego pravilo da se povećavaju i da od ovog trenutka moramo poraditi na tome da potpomognemo naše poljoprivrednike osiguranjem poljoprivrednih usjeva.  Stoga ćemo u 2018. osigurati 700 tisuća kuna za tu namjenu i ja vjerujem da kada govorimo o toj subvenciji to će biti nešto na tragu onoga što radi država gdje se isto daju potpore i očekujemo da najveći dio naših poljoprivrednika prihvati mogućnost osiguranja i na taj način da se riješi pitanje najvećeg djela štete u našoj županiji. Istaknuo bih da druge mjere kao što su analiza poljoprivrednog zemljišta ili, primjerice, subvencija ekološke proizvodnje su nešto što moramo učiniti sada, ali i u budućnosti temeljem promjena zakonskih okvira kada govorimo o analizi poljoprivrednih zemljišta koja postaju obaveznost za naše poljoprivrednike. Želimo poljoprivrednike potaknuti za prijave na EU fondove, želimo da se osiguraju i da na taj način riješe pitanje štete koja je postala redovita, da budemo i dalje jedna od vodećih županija u Hrvatskoj, ali i da omogućimo ono što je najvažnije nove investicije i novo znanje“, naglasio je župan Bajs na predstavljanju mjera za poljoprivredu.

„Ovdje se vidi da je jedan kontinuitet, jedna osmišljena i dobra politika i zato ova Bjelovarsko-bilogorska županija prednjači u poljoprivrednoj proizvodnji, ne samo mlijeka i mesa, jer vidi se da ovdje s nekim novim mjerama jednostavno potičemo i vodimo brigu o našim OPG-ima. Naša Županija i župan, osmislili su jednu dobru politiku gdje naši mladi poljoprivrednici kroz niz ovih raznih subvencija se mogu javljati na naše fondove, odnosno da mogu povlačit sredstva iz Europske unije“, istaknuo je Mato Mlinarić predsjednik Odbora za poljoprivredu BBŽ.

„Mislim da je ovo jedan veliki poticaj, jedna velika injekcija za voćare i povrtlare i smatram da oni koji se stvarno ne boje rada da trebaju i dalje širiti svoj rad i da se slobodno upuste u ove mjere koje je gospodin župan sa svojim pomoćnicima prezentirao i izborio se za naše poljoprivrednike u ovom kraju“, rekao je Nenad Horvat predsjednik Udruge voćara „Dar Bilogore“.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a