• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2012.
Siječanj
30

9. Kolegij župana s gradonačelnicima gradova i načelnicima općina Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 68. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik«, broj 22/09),

s a z i v a m
 
9. Kolegij župana s gradonačelnicima gradova
i načelnicima općina Bjelovarsko-bilogorske županije
 
za dan 01. veljače (srijeda) 2012. godine u 11,00 s
ati
 
Sjednica će se održati u prostorijama ŠRC «Kukavica» u Velikoj Pisanici.


 
                   Za Kolegij predlažem sljedeći
 
Dnevni red:
 
1.      Energetski učinkovita rasvjeta – prezentacija tvrtke Intra-lighting d.o.o.;
-          uvodno obrazloženje dati će g. Hrvoje Huđin
2.      GIS – geoinformacijski sustav Bjelovarsko-bilogorske županije – prezentacija   tvrtke GISDATA d.o.o. Zagreb;
-          uvodno obrazloženje dati će g. Vojkan Gavrilović
3.      Informacija o projektu odvodnje i zaštite voda na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
-          uvodno obrazloženje dati će g. Želimir Curiš – pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije
4.      Informacija o objavi javnih poziva vezanih uz prikupljanje zahtjeva za:
-          kreditiranje proljetne sjetve u 2012. godini;
-          kreditiranje stočarske proizvodnje na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2012. godini;
-          subvencioniranje nabave loznih cjepova na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2012. godini;
-          subvencioniranje ekološke proizvodnje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2012. godini;
-          uvodno obrazloženje dati će gđa. Dominka Pretula – pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo
5.      Informacija o Zakonskoj obvezi županija, gradova i općina radi provedbe obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj;
-          uvodno obrazloženje dati će dr. Vladimir Halauk – ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije
6.      Razno.
 

                   Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-907.

 
 
                                                                                                            Župan
                                                                                            Miroslav Čačija, mag.iur. 

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a