• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

BBŽ Županijske vijesti

2015.
Ožujak
17

9. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BBŽ

Održana je 9. Sjednica Županijske skupština Bjelovarsko-bilogorske županije. Na klupama 41 vijećnika našlo se tridesetak točaka dnevnog reda koje su sve do jedne usvojene većinom glasova, a mahom jednoglasno. Sjednica Županijske skupštine BBŽ uobičajeno započela je aktualnim satom na kojem su vijećnici postavili četrnaest pitanja županijskoj vlasti, točnije čelnom čovjeku Županije županu Damir Bajsu.

Tako je nezavisnog vijećnika Zlatka Cara zanimala dinamika izgradnje bjelovarske nove bolnice. Radi se o našoj zdravstvenoj ustanovi koja je prema Zakonu o sanaciji predana na upravljanje ministarstvu zdravlja, ali bi se prema tom istom Zakonu trebala vratiti u vlasništvo Županije. To što ne upravljamo bolnicom ne znači da nismo aktivni vezano uz sve ono što se dešava u toj bolnici. Ona je druga u sanaciji od svih bolnica u Hrvatskoj. To je pohvala rukovodstvu, ali i djelatnicima bolnice. Ovog trenutka RH je dobila sredstva koja može utrošiti na unapređenje zdravstva. To su sredstva EU i ja sam kao župan upustio dopis ministru i njegovim suradnicima gdje sam naznačio da će Županija u budućnosti ponovno biti vlasnik bolnice te da je spremna sudjelovati u mogućnosti kandidiranja nove izgradnje bolnice prema EU fondovima. Mogu reći da je načelno to razmišljanje prihvaćeno, da je ministarstvo dalo nalog da se krene ka pripremanju određene dokumentacije koja je preduvjet raspisivanja natječaja. Aktivnosti su pokrenute i mi imamo samo jedan interes da nova zgrada Opće bolnice bude kao jedna od dvije bolnice u Hrvatskoj koje imaju građevnu dokumentaciju  kandidirana na fondove EU, odgovorio je župan Bajs.

Sinišu Glavaša vijećnika BUZ-a zanimalo je pak može li Županija pomoći socijalno ugroženim građanima, posebice umirovljenicima koji teško žive, kopaju po kontejnerima tražeći hranu. Jedna od mogućnosti prema Glavašu je otvaranje socijalne samoposluge u gradovima Bjelovarsko-bilogorske županije. Ne smijemo zatvarati oči, rekao je župan Bajs. Znamo da je nekim našim sugrađanima teško i stoga i sama Županija ima niz programa kojima pokušava pomoći. Što se tiče socijalne samoposluge u drugim dijelovima Hrvatske taj projekt provode gradovi i djelomično općine. Ovog trenutka imamo inicijative za pokretanje takvog načina pomoći i predložili smo razgovore gdje bi se to ustrojilo i  nakon tih razgovora vidjeti ćemo kako napraviti dopunsku mogućnost za naše sugrađane da dobiju pomoć na takav način, istaknuo je župan Bajs. 

Alena Baščevana novopečenog člana strane ORAH zanimalo je kolike su plaće direktora županijskih ustanova i tvrtki i kada će vijećnici dobiti taj podatak na uvid. Župan Bajs je podsjetio na trenutak kada je došao ponovno na vlast u Županiji da ni jedna županijska ustanova i tvrtka nije bila u plusu. Sada je situacija puno bolja, kazao je Bajs, a tomu su doprinijele i odluke koje je potvrdila Županijska skupština. Sada treba raditi na unapređenju poslovanja i naravno o prihodima bi trebali osvisiti i rashodi, složio se župan Bajs.

Kada ćemo napokon dobiti izviješće o poslovanju ŽUC-a i zašto je to za svaku županijsku vlast problem da to izviješće podastre pred županijske vijećnike zanimalo je čelnog čovjeka oporbe Vedrana Babića. Župan Bajs mu je dogovorio da problema nema i da će već na slijedećoj županijskoj skupštini vijećnici sva potrebna izviješća imati na uvid.

Bojanu Hribljan Babićevu stranačku kolegicu zanimalo je zašto je 4. Osnovna škola ispala i projekta Javno privatnog partnerstva. Da bi ušli u taj projekt ukupna vrijednost investicije po podnositelju trebala je iznositi 70 milijuna kuna ili više. Obzirom na to Grad Bjelovar nije mogao samostalno ući u projekt  tada je dogovoreno da gradske škole uđu u županijski projekt JPP-a. Prema normativima ministarstva obrazovanja 4. OŠ se nije mogla nadograditi, stoga je odlučeno prema prijedlogu Grada Bjelovara da se gradi nova 6. Osnovna škola.  No, Grad Bjelovar unatoč naporima nije uspio riješiti pitanje nekretnina u smislu gradilišta, odgovorio je župan Bajs.

Dražena Pavlovića je zanimalo je li župan upoznat s problemom autobusnih stajališta na području Županije. Naime, prema pravilniku o autobusnim stajalištima iz 2007 je propisano da se ona moraju izregulirati kroz dvije godine na županijskim cestama i kroz godinu dana na državnim cestama. To se može riješiti i jeftinije vertikalnom i horizontalnom signalizacijom upozorio je Pavlović. Kako to nije napravljeno u nekim mjestima se uopće ne zna gdje su autobusne stanice i tu je problem sigurnosti, upozorio je vijećnik Pavlović. Nisam upoznat s tim problemom do sada. S obzirom da ste postavili to pitanje koje se tiče sigurnosti naših sugrađana posebice školske djece mi ćemo dati odgovarajuću pozornost i ja ću dati nalog službama u Županiji da se iznađe rješenje, rekao je župan Bajs.

SDP-ovog Hrvoja Pokosa brine pak izgled tabli kojim se označava ulazak u Bjelovarsko-bilogorsku županiju koje djeluju vrlo otužni kako kaže. To ćemo ispraviti da se već na ulazu u Županiju vidi da je to lijepa Županija, naglasio je župan Bajs.

Vijećnici Dušku Vitas Gligorović zanimalo je zašto je za tisuću kuna porasla cijela koncesionarima u zdravstvu i dobila li se time neka nova briga o prostoru. Župan Bajs je odgovorio da su Domovi zdravlja u Hrvatskoj gotovi svi postupili na sličan način, a to znači da uz koncesiju ukoliko se koristi prostor dali i ugovor o zakupu. Ta situacija nije vezana samo uz naš kraj nego vrijedi uz ukupnost Hrvatske i izdana je obavijest sukladno Zakonu. Mi očekujemo i pravilnik Ministarstva zdravlja koji će utvrditi obveze koncesionara i po koncesiji i po zakupu i time će se utvrditi i obveze zakupodavca. Sasvim sigurno onaj koji daje prostor je dužan ga i održavati po utvrđenim pravilima, rekao je župan Bajs.

Propast dvorca Dioš zabrinuo je vijećnicu HSU-a Mariju Hubištu koju je zanimalo može li Županija ikako utjecati na privatne vlasnike da spriječe njegovo propadanje, a s obzirom kako su u posljednje vrijeme u njegovoj okolici srušeni stoljetni hrastovi i time su na stotine kubika građe prodali a nisu popravili niti jedan crijep na tom dvorcu. Dvorac Dioš jedan je od nekoliko ladanjskih dvoraca koji čine jedno veliko bogatstvo našega kraja, ustvrdio je župan Bajs. Moram reći da sam bio u tom dvorcu prije sedam osam godina i tada stanje u tom dvorcu nije bilo zadovoljavajuće. Županija nema direktne ovlasti da nešto napravi nad vlasništvo, a u ovom slučaju s obzirom da se radi o kulturnom dobru mi ćemo predložiti razgovor s vlasnicima da vidimo postoji li mogućnost iznalaženja rješenja. Jer, bila bi krajnja šteta da dvorac propadne i da naš kraj ostane bez jednog spomenika kulture, zaključio je župan Bajs.

HNS-ovog Marijana Dautanca na skupštini je zanimalo kako još više i jače privući novac Europske unije preko programa Ruralnog razvoja. To je šansa koju mi ne bi smjeli propustiti, naglasio je župan Bajs. Pod time mislim na naše poljoprivrednike koji se na taj natječaj mogu javiti. Kada je ministarstvo raspisalo prva dva natječaja kada govorimo o ruralnom razvoju mi smo odlučili da moramo upoznati naše poljoprivrednike s mogućnostima koje nam se daju. Mi njih nismo zvali ovdje nego su naši ljudi otišli u općine i gradove da im smanjimo trošak, ali i omogućimo lakši pristup informacijama. Moram naglasiti našoj Regionalnoj razvojnoj agenciji koja je u dva tjedna obišla cijelu Županiju i posjećenost predavanjima bila je jako velika, što je prešlo i moja očekivanja. Okvirna procjena je da je na predavanjima bilo oko 700 ljudi i postoji i velika zainteresiranost i nakon predavanja i to je nadam se polučilo uspjeh. Konačni uspjeh vidjet ćemo kada dođu rezultati prijava, istaknuo je župan Bajs.

Zorana Đošića novopečenog člana Hrvatske konzervativne stranke zanimalo je hoće li branitelji oboljeli od PTSP-a i dalje imati adekvatnu skrb u bjelovarskoj bolnici s obzirom na najavu odlaska doktora Vinka Čatipovića. Kako mu je odgovoreno brige za skrb o braniteljima nema, jer doktor Čatipović s početkom travanja će raditi u sklopu Doma zdravlja, a uređuje se i prostor gdje će branitelji moći doći na terapije.

Vijećnika HSU-a Zlatka Barilu zanimalo je pitanje vodoopskrbe na županijskom području. Župan Bajs je podsjetio kako je lani s početno planiranih 7 milijuna kuna od strane Hrvatskih voda u županijski vodoopskrbi sustav uloženo gotovo 22 milijuna kuna. I ove godine ulagati će se na izgradnji kako bi pitka voda iz vodoopskrbnog sustava došla do svakog stanovnika Županije, a za sada su dogovorena ulaganja od 15 milijuna kuna, istaknuo je župan Bajs.

Brojna klizišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije zabrinula su vijećnika HDZ-a Željka Starčevića. Županija je upoznata s problemom i ovih dana proglasit će elementarnu nepogodu, rekao je župan Bajs. Velika su ulaganja da bi se ta klizišta i sanirala i Županija nema taj novac, ali pomoći će obiteljima kojima su ugroženi stambeni objekti, naglasio je župan Bajs.

HSS-ov Marijan Šinko upozorio je da pojedine tvrtke žele na određeni način ne fer zaraditi na poljoprivrednicima, a vezano uz pripremu projekata za europske fondove. Stoga ga je zanimalo koliko ta priprema projekta može koštati. Kako se čulo na skupštini županijska razvojna agencija napravit će okvirne cijene sa srednjom cifrom koja je vezana uz to.

Nakon aktualnog sata vijećnike županijske skupštine upoznalo se podrobnije s projektom JPP-a u Županiji. U potrazi za najpovoljnijim modelima ostvarenja izgradnje i dogradnje školskih objekata Bjelovarsko-bilogorska županija došla je do projekta Javno-privatnog partnerstva. Za izradu i pripremu tog projekta nadležni su osnivači školskih ustanova u ovom slučaju Bjelovarsko-bilogorska županija. U skladu s tim Županija se primila posla i izradila projekt koji je prijavila nadležnom Ministarstvu i od ministra znanosti, obrazovanja i sporta 11. lipnja 2014. godine dobila suglasnost na spomenuti projekt.


Shodno tome, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta projekt JPP-a dalje je proslijedilo državnoj agenciji CEI (Centru za investicije) koji je provodio  svoje aktivnosti vezane uz projekt.

U konačnici grupirani predmet JPP-a vezan uz izgradnju i dogradnju škola u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obuhvaća 11 objekata:

- Osnovna škola Hercegovac – dovršenje sportske dvorane
- Osnovna škola Dežanovac – izgradnja sportske dvorane
- Osnovna škola Velika Pisanica – dovršetak sportske  dvorane
- Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar – nova škola
- Osnovna škola Mirka Pereša Kapela – izgradnja sportske dvorane
- Područna škola Predavac – izgradnja sportske dvorane i nove škole
- Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar – nova škola
- Osnovna škola Čazma – nova osnovna škola
- Gimnazija Bjelovar – izgradnja sportske dvorane
- Gimnazija Daruvar – nova školska zgrada
- 3. OŠ Bjelovar – izgradnja sportske dvorane

Inače, model JPP-a u financiranju država podupire s 55% ukupnih troškova, dok 35% pokriva Bjelovarsko-bilogorska županija, a 10% lokalna samouprava. 

U nastavku sjednice županijska skupština dobila je novog vijećnika Silvestara Štefovića koji je izrekao svečanu prisegu. Naime, njegov stranački kolega HDZ-ovac Josip Vinceković povukao se s te dužnosti i naslijedio ga je mlađi kolega.

Županijska skupština između ostalog prihvatila je i program Odluke o sufinanciranju prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja, a izabran potvrđen je i Savjet mladih županije. Na dnevnom redu našla su se i izviješća županijskih tvrtki i ustanova.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a