• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2016.
Rujan
27

BBŽ OSIGURALA BESPLATNU ŠKOLSKU PREHRANU ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Osiguravanje školske prehrane u riziku od siromaštva“ s ravnateljima 21 osnovne škole s područja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Riječ je o projektu koji je Bjelovarsko-bilogorska županija prijavila na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih, a koji se financira u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Projekt je odobren i Županiji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 957.104,43 kuna

Tako će za 791 učenika, iz 21 osnovne škole s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, biti osigurani besplatni školski obroci i to tijekom cijele školske godine 2016./2017. Školski obroci koji će primiti učenici u riziku od siromaštva su jednaki školskim obrocima koji se izdaju ostalim učenicima i ni po čemu se ne razlikuju. No, kako bi besplatni školski obroci došli do najpotrebitijih, škole su same odredile kojim učenicima je to najpotrebnije.

Ovaj projekt nastavak je skrbi Županije za školarce. Podsjetimo kako je Bjelovarsko-bilogorska županija za učenike u riziku od siromaštva i prošle godine financirala školsku prehranu iz vlastitih sredstava i to za 297 učenika osnovnih škola, za što je u županijskom proračunu bilo osigurano 270 tisuća kuna.

Javni poziv bio je koncipiran tako da se moglo javiti 12 županija koje imaju indeks razvijenosti niži od 70%. Naša županija, kao osnivač 21 osnovne škole, prijavila se na taj javni poziv zajedno u partnerstvu sa školama. Olakotna okolnost je bila ta što smo trebali izdvojiti one učenike koji su u obitelji u riziku od siromaštva, a pri tome se nismo obraćali Centru za socijalnu skrb, nego smo smatrali da ti kriteriji moraju biti dovoljno fleksibilni, a da škole mogu same procijeniti koje su to obitelji u riziku od siromaštva. Primjerice, oni roditelji koji rade, a za to ne dobivaju plaću ili roditelji koji su ostali nedavno bez posla. To su ti učenici koje je trebalo prikazati u projektu kako bi dobili topli obrok u školama. Također, olakotna okolnost je bila i ta što nije trebalo navoditi imena učenika već samo prikazati brojeve. Poziv je koncipiran da je minimalni iznos bio 200 000 kuna, a maksimalno 1 000 000 kuna. Otegotna okolnost je bila ta da nismo mogli prijaviti prosječnu cijenu obroka po djetetu, već količinu hrane koja mora biti usklađena s normativima za prehranu djece u osnovne škole i bio je poprilično veliki posao kako bi se prikazala sva količina hrane, a cilj je bio doći do prosječne cijene. Prosječna cijena koja je prihvaćena kroz naš projekt je 6,93kn po obroku.  S obzirom da su sličan projekt prošle godine provodile udruge i Crveni križ, a najviše djece je bilo putem Udruge osoba s invaliditetom Daruvar, i ove godine smo od njih potražili pomoć. Zahvaljujem se ravnateljima i Regionalnoj razvojnoj agenciji, koji su također omogućili da naša djeca imaju topli obrok, rekla je zamjenica župana Đurđica Ištef Benšić.

Naša Udruga osoba s invaliditetom je određena za voditelje projekte. Projekt osiguravanja prehrane izrađen je od strane Regionalne razvojne agencije, a 28.8.2016. Županija je potpisala ugovor o provedbi projekta čime je i započela sama provedba projekta. Ciljevi koji se žele postići ovim projektom nalaze se u raznim nacionalnim i europskim dokumentima. Opći cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života ugroženih društvenih skupina, dok je specifični cilj osigurati prehranu učenicima osnovnih škola za vrijeme boravka u školi. Kriterij po kojima su djeca odabrana su djeca čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade, djeca čiji roditelji imaju status dugotrajno nezaposlene osobe, djeca iz višečlanih obitelji i samohranih roditelja, te djeca koja su smještena u udomiteljskoj obitelji, ali kao što je i spomenuto i sva ona djeca koja ne pripadaju u te kategorije i kojoj po procjeni ravnatelja treba biti osigurana prehrana, objasnio je izvršni direktor Udruge osoba s invaliditetom Daruvar Davor Marić.

Županija već duže vremena prepoznaje problem u našim školama, a to je prehrana naših učenika. Aktivno su se uključili i prošle godine, a ovim projektom najviše smo obradovali roditelje. Kao dokaz navest ću kako mi je jedna višečlana obitelj rekla da smo im uštedili više od jedne plaće. Pomoć je dobro došla školskim kuhinjama, a najviše roditeljima koji vrlo teško pronalaze sredstva jer prosječna cijena obroka je 6 kuna dnevno, a kada se to sve zbroji, godišnje dolazimo na iznos oko 1000 kuna, a ako imate više djece dolazimo do cijele plaće. U ime svih, a najviše u ime roditelja, zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovom projektu, rekao je ravnatelj OŠ Konačanica Jaromir Vrabec.

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs pojasnio je kako će i ove godine Županija iz vlastitih sredstava osigurati besplatne školske obroke za one učenike koji nisu obuhvaćeni ovim projektom, s obzirom da u program ne mogu ući učenici koji su dobivali potporu za školsku prehranu od jedinica lokalnih (regionalnih) samouprava.
Kada govorimo o našoj županiji moramo imati na umu da u svim osnovnim školama imamo situaciju da dio roditelja ima potrebu za pomoći, pa čak i kod osnovnih stvari, a to je upravo djece. Mi se nismo povodili kriterijima Centra za socijalnu skrb, već procjene ravnatelja. Zbog toga je broj djece puno širi nego što bi inače bio, jer vjerujem da ravnatelji najbolje to znaju. Županija je za 2015. godinu izdvojila 270 000 kuna i osigurala prehranu za 297 učenika, što će nastaviti i ove godine. Županija se javila na ovaj projekt gdje smo osigurali prehranu za 791 učenika, a za ostale učenike Županija će i dalje ostati pri toj potpori preko vlastitih sredstava. Stoga, putem ovog projekta i naših vlastitih sredstava 1088 učenika naših škola imat će osiguranu prehranu. To znači  da  će svako šesto dijete u ovoj županiji imati besplatan školski obrok, jer znamo da je u osnovne škole upisano 6616 učenika, ali i na to još možemo pridodati one učenike koji pravo besplatne prehrane ostvaruju putem Gradova i Općina. Ja vjerujem da u ovoj situaciji kakva jeste, kada imamo više djece u istoj obitelji, a jedan roditelj radi, to je značajna pomoć kako prema djeci tako i roditeljima. Mogu samo reći da smo mi dobili sredstava koliko smo i tražili i drago mi je da smo sudionici u ovom projektu, jer moramo brinuti o najpotrebitijima, zaključio je župan Bajs.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a