• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2010.
Veljača
12

Bilogorske županije

Bjelovarsko-bilogorska županija Odbor za dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine, objavljuje


JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja
Bjelovarsko-bilogorske županije

 

 

 

 

 

                   Javna priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije iskazi su javne pohvale domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama koje su svojim radom i djelovanjem i demokratskim usmjerenjem pridonijele promicanju ugleda Bjelovarsko-bilogorske županije.
                   Povelja Bjelovarsko-bilogorske županije dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za županiju. Ovo priznanje može se dodijeliti domaćem i stranom državljaninu.
                   Plaketa »Tihomir Trnski« je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetne rezultate na obrazovnom, kulturnom, športskom i drugim područjima kulturnog života.
                   Medalja Bjelovarsko-bilogorske županije posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje građanima i pravnim osobama koje su svojim radom i djelovanjem i demokratskim usmjerenjem pridonijeli promicanju i ugledu Bjelovarsko-bilogorske županije.
                   Županijska javna priznanja dobitnicima se uručuju na Svečanoj sjednici na Dan Bjelovarsko-bilogorske županije, 8. lipnja.
                   Prijedloge za dodjelu javnih priznanja mogu dati sve fizičke i pravne osobe nakon javnog oglašavanja. Javni poziv bit će oglašen 15. veljače  na regionalnim stranicama Večernjeg lista, a  možete ga naći na internetskim stranicama Bjelovarsko – bilogorske županije www.bbz.hr . Ondje je dostupan  obrazac prijave prijedloga kojega možete dobiti i u Tajništvu Bjelovarsko – bilogorske županije ( prvi kat, Ul.dr.Ante Starčevića 8 u Bjelovaru )
                   Ispunjen obrazac prijave, s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 5/96 i 29/09), podnosi se Odboru za dodjelu povelja i priznanja, na adresu: Odbor za dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8, najkasnije do 01. ožujka 2010. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefonski broj: 043/ 221 – 905 ili 221 – 906 .

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a