• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2016.
Prosinac
30

BRIGA O SIGURNOSTI PJEŠAKA NA PODRUČJU GORNJEG DRAGANCA

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima prisustvovao je na postavljanju znaka za zabranu zaustavljanja i parkiranja za sva vozila u Gornjem Dragancu, čime je povećana sigurnost građana koji su bili ugroženi parkiranim kamionima na županijskoj prometnici.

Naime, nakon niza odrađenih sastanaka, gdje su predstavnici Mjesnog odbora Draganec Gradsku upravu Čazma i Policijsku upravu Čazma upoznali s problemom sigurnosti pješaka koji se kreću prometnicom Gornji Draganec, problem nije riješen. Stoga su predstavnici Mjesnog odbora, upoznali župana Bajsa sa stanjem vezanim uz nesigurnost pješaka, posebice djece, koji se kreću prometnicom u Gornjem Dragancu, a ugroženi su parkiranim kamionima.

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs dao je nalog da se utvrdi je li zahtjev Mjesnog odbora opravdan, te da se poduzmu aktivnosti kako bi se riješio dugogodišnji problem. Županijska uprava za ceste je izradila prometni Elaborat kojim se utvrdila potreba za rješavanjem problema sigurnosti pješaka, te je kao rješenje predložila postavljanje horizontalne signalizacije, odnosno pješačkog prijelaza, ali i vertikalne signalizacije – znaka za zabranu zaustavljanja i parkiranja za sva vozila u Gornjem Dragancu. Postavljenjem tog znaka potvrđen je zahtjev Mjesnog odbora Draganec, ali i riješen dugogodišnji problem stanovnika Gornjeg Draganca.          
                  
Napomenimo kako je Bjelovarsko-bilogorska županija, točnije njena Županijska uprava za ceste, u mjestu Siščani i mjestu Gornji Draganec nedavno i asfaltirala 3,5 kilometra prometnice vrijedne 3 milijuna kuna. Najveća je to investicija u čazmanske prometnice u povijesti, ali i najveće ulaganje Županijske uprave za ceste za cijelu Bjelovarsko-bilogorsku županiju u ovoj godini.

Podsjetimo, Županijska uprava za ceste u poslu je i izrade Plana i programa ulaganja u i obnove županijskih prometnica za 2017. godinu u koje će se prema očekivanjima uložiti oko 20 milijuna kuna. Tako će Bjelovarsko-bilogorska županija u partnerskom odnosu sa svojim općinama i gradovima po modelu pola – pola nastaviti obnovu prometnica i to onaj dio za koje lokalne samouprave smatraju najbitnijim za obnovu. U tom smislu Županijska uprava za ceste  raspisala je Javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave vezan uz iskazivanje interesa za obnovu prometnica na njihovom području. U skladu s tim u tijeku su intenzivni dogovori o daljnjem planu i programu modernizacije prometnica na području Bjelovarsko-bilogorske županije.  Samim time nakon četiri godine učinjen je preokret u cestogradnji naše županije, a sve u cilju podizanja standarda naših građana.
                      
„Ovdje je godinama vladao živi kaos. Cesta je bila zaista u kritičnom stanju i nužno je bilo da se nešto napravi ovdje ima 15 obiteljskih domaćinstava, isto tako ima i 15 učenika, djece, studenata, tako da je bilo neminovno da se napravi ovo što se napravilo. Ovdje gravitira 2.000 ljudi, to nije malo. Ovdje gotovo ima tjedno dva ili tri sprovoda, ljudi dolaze, prolaze cestu, idu u crkvu. Prema tome, zahvaljujem se županu Damiru Bajsu i svima koji su sudjelovali u tome da se ovdje postavi znak radi naše sigurnosti“, rekao je Ivan Barbarić Barba, predstavnik sela Gornji Draganec.

„Predsjednik Mjesnog odbora je prije nešto vremena bio kod mene i naznačio je da postoji problem, ne samo vezano uz cestu, nego i uz označavanje ceste i korištenje te ceste. Obavljeno je nekoliko razgovora u Gradskoj upravi, s Policijskom upravom i drugima kako bi se to riješilo. Međutim, uvidom u ono što je ŽUC imao kao nadležan za to, pokazalo se da nijedan od tih zahtjeva nije došao do ŽUC-a. Stoga sam naložio ŽUC-u da vidi je li moguće udovoljiti zahtjevu Mjesnog odbora, je li zahtjev opravdan. Meni je prezentirano da se radi o situaciji gdje kamioni parkiraju na županijskoj cesti, a time s obzirom na djecu koja idu ovdje, a nemaju pješački put koji bi trebao biti uobičajen, djeca se nalaze u opasnoj situaciji. Županijska uprava za ceste napravila je uvid. Nakon toga je utvrdila da postoji mogućnost da se postavi znak zabrane zaustavljanja i parkiranja. Zatim je napravljen elaborat koji je kasnije bio odobren. Sada je postavljen znak i to znači na tom dijelu da se više kamioni niti osobna vozila niti bilo tko drugi ne bi trebali zaustavljati niti parkirati. Time se riješila ukupnost situacije vezana uz ovaj opasan ulazak. Vjerujem da će to koristiti ljudima ovoga kraja.“, zaključio je župan Bajs.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a