• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2013.
Travanj
30

Gradonačelnicima i načelnicima općina predstavljen GIS Bjelovarsko-bilogorske županije

Na trinaestom kolegiju župana s gradonačelnicima i načelnicima općina Bjelovarsko-bilogorske županije predstavljen je Geografski informacijski sustav (GIS) Bjelovarsko-bilogorske županije.

Geografski informacijski sustav (GIS) Bjelovarsko-bilogorske županije ima za cilj olakšati izradu, održavanje i distribuciju podataka, bilo da se radi o horizontalnom povezivanju na županijskoj razini, ili o vertikalnom povezivanju od jedinica lokalnih samouprava, preko Županije, do tijela državne uprave.
Projektom su uspostavljene zajedničke županijske prostorne baze podataka prostornih planova, katastra, ortofoto snimaka, i ostalih podataka, koje omogućuju nadležnim službama bitno olakšani i brži rad u svakodnevnim poslovima, budući se i do najkompleksnijih informacija dolazi u nekoliko koraka, što je tradicionalnim načinom upravljanja podacima zahtijevalo i po nekoliko dana rada.
GIS Bjelovarsko-bilogorske županije omogućit će brže i kvalitetnije upravljanje sustavom upravljanja građevinskim dozvolama, sustavom Urbanističke identifikacije, vizualizacijom građevinskih dozvola u prostoru, prikazom prostornih planova, digitalnog katastra i digitalnog ortofotoa, upravljanje sustavom javne rasvjete i upravljanje prihodima jedinica lokalnih samouprava.
Objavljivanjem javnih Web GIS portala, Županija i sve jedinice lokalnih samouprava biti će u prilici na suvremen i transparentan način omogućiti javnosti pregled i dohvat svih podataka od općeg javnog značaja Županije iz vlastita doma ili ureda.
Bjelovarsko-bilogorska županija, jedinice lokalnih samouprava Županije i GDi GISDATA d.o.o. potpisnici su petogodišnjeg ugovora implementacije jedinstvenog Web GIS sustava. Takav će se sustav podatkovno i funkcionalno popunjavati u navedenom periodu.
Dogovorno su za prvu fazu implementacije  odabrani Grubišno Polje i Veliko Trojstvo, koja završava danom ove prezentacije.
Druga faza implementacije sustava izvršiti će se u ukupno osam gradova i općina Županije, a to su gradovi Čazma, Daruvar i Garešnica, te općine Hercegovac, Severin i Veliki Grđevac.
Završna treća faza će uključiti i sve ostale gradove i općine Bjelovarsko-bilogorske županije.
Sastavni dio projekta je i uspostava zajedničkog tima za podršku u radu sa sustavom, kojeg će činiti kvalificirani stručnjaci GDi GISDATE i Županije, kojeg je cilj pravodobno odgovarati na sve upite korisnika sustava, te rješavati eventualne zastoje u korištenju sustava. Da bi se sustav mogao učinkovito koristiti, provesti će se edukacija kako trenera unutar Županije, tako i edukacija svih krajnjih korisnika sustava.

 

BBŽ BBŽ

BBŽ BBŽ

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a