• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2016.
Veljača
8

INFO-EDUKATIVNI PUNKT BLATNICA

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima u društvu direktorice Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije Jasne File Vaniček i predstavnika Županijskog stručnog vijeća ravnatelja Osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije posjetio je „Info-edukativni punkt Blatnica“ u sklopu županijske Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, punkt koji će u budućnosti biti idealno mjesto za Školu u prirodni te promatranje ptica.

Republika Hrvatska i Međunarodna banka za obnovu i razvoj  potpisale su Ugovor o zajmu u sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000. Jedan od ciljeva tog projekta je i pružanje podrške nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u svoje investicijske programe.  Na spomenuti projekt javila se i županijska Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i ostvarila sredstva za realizaciju svog projekta „Info-edukativnog punkta Blatnica“. Vrijednost projekta je  665.000,00 kuna, a radovi su u cijelosti financirani od strane Svjetske banke.

Projekt „Info-edukativni punkt Blatnica“ zamišljen je kao mjesto gdje će se održavati škola u prirodi za učenike Osnovnih škola, ali i mjesto namijenjeno promatranju ptica, idealno za još jedan vid turizma na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Naime, sredstvima Svjetske banke, uz već postojeću zgradu kraj ribnjaka, postavila se nadstrešnica sa stolom i klupama te su se uredile unutarnje prostorije za potrebe predavanja i nabavila oprema. Edukacija će uključivati obilazak ribnjaka po edukativnoj stazi koja kroz desetak info-edukativnih tabli svojim sadržajem prati teme vezane uz močvarna staništa, specifičnu floru i faunu ribnjaka te ekološku važnost staništa, koje je ujedno i zanimljivo EU, i samim time uvršteno u europsku ekološku mrežu. Inače, području ribnjaka Blatnica  pripadaju dva Natura 2000 područja, mjesta na kojima obitava 101 vrsta ptica od čega ih je 55 Natura vrsta – vrste značajne za Europsku uniju. Napomenimo, kako su među svim staništima u Hrvatskoj močvarna staništa najugroženija jer od ugroženih ptica čak 46% su ptice močvarice. Stoga se cijeli projekt bazira na edukaciji i informiranju javnosti o očuvanju šaranskih ribnjaka i monitoringu ptica močvarica kojima su takva staništa neophodna za opstanak i održavanje vrste.

Vlažna staništa i površine voda stajaćica (močvare i ribnjaci) su najatraktivnija staništa u Hrvatskoj  za promatranje ptica i razvoj turizma promatranja ptica "birdwaching" stoga „Info edukativni punkt Blatnica“  ima četiri promatračnice  za ptice ( dvije na edukativnoj stazi , a dvije na ribnjaku sektora jedan i dva ) čime je obuhvaćen cijeli ribnjak.

Prva faza radova obuhvaćala je unutarnje i vanjsko uređenje upravne zgrade na ribnjacima (izrada fasade, zamjena stolarije). Na te radove se nadovezala izrada nadstrešnice ispred upravne zgrade, izrada četiri  promatračnica te je postavljeno deset info-edukativnih tabli na poučnoj stazi Lokvanjić u dužini tri kilometara koja prati sektor četiri ribnjaka Blatnica .

Bjelovarsko-bilogorska županija u svojoj polovici površine nalazi se u zaštiti prirode Natura 2000. Naša javna ustanova se kandidirala za sredstva Svjetske banke. Meni je veselje da je projekt u prvom dijelu pri kraju i da ćemo imati edukativni punkt u Blatnici, te da ćemo kroz taj punkt ostvariti neke stvari. Prvo je informiranje, treba informirati javnost što naš kraj ima, na koji način treba zaštiti neke elemente prirode. Drugi je edukativni, očekujemo intenzivniji rad s našim školarcima, prvenstveno osnovnim školama. Treće je promatranje, promatranje zaštićenih vrsta, prvenstveno ptica kojih ima preko sto vrsta, ali i drugih životinja koji se nalaze u režimu zaštite. Nas bi veselilo da osim ovih nabrojanih elemenata imamo i elemente vezane uz turizam. Predviđeno je da imamo programe promatranja ptica, koje ćemo napraviti preko putničkih agencija. Rekao bih da je projekt u ovom dijelu u cijelosti uspio i da smo se našli s ravnateljima škola, Turističkom zajednicom županije kako bi oni uvrstili to u svoje programe. Mi želimo ovdje školarce, turiste, mi želimo da program zaživi i kada se to dogodi, a  onda ćemo reći da je program u cijelosti zaživio, istaknuo je župan Bajs i dodao - Oko 660 000 kuna je uloženo, a projekt u sebi sadržava uređenje samog punkta, ali i četiri promatračnice, stazu oko 3,5 km, te table koje trebaju predstaviti sve što ovaj dio županije ima. Istaknuo bih da županija ima najveći broj ribnjaka u Hrvatskoj, a upravo zaštita ribnjaka i zašita svih životinja koji se nalaze uz ribnjake je ključni dio ovog programa, zaključio je župan Bajs.

Ovaj projekt je u turističkom Master planu razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije potenciran vrlo visoko, ima vrlo visoku nišu. Ide zajedno s promatranjem flore i faune, ptica. Znamo da je Turistička zajednica lani pokrenula projekt promatranja životinja. To su turisti koji dolaze i koji su zainteresirani i za naše agroturizme i za kulturnu tradiciju. Postoji dio turista koji žele imati detaljne popise, a to je ono što Turistička zajednica želi napraviti. Kandidirati ovaj projekt i napraviti tiskane vodiče s popisom ptica i životinja koje ti turisti mogu promatrati. To je zahtjevna skupina turista, vrlo rastuća u Europi koja želi imati sve informacije, a vidim da potencijal ovdje imamo. Bitno je samo da ljudi doznaju kamo mogu doći i što će vidjeti ovdje. Na nama je sada da napravimo tiskane vodiče, promociju na europskom tržištu i da damo našim turistima gotov turistički proizvod kada dođu ovamo. Imamo pet lovišta gdje mogu promatrati razne životinje, imamo gotov info punkt gdje mogu promatrati razne vrste ptica, napraviti dobre fotografije i educirati se. Nije samo za školsku dob, već i za tržište cijele Europe, naglasila je direktorica TZ BBŽ Jasna Vaniček Fila.

Ovo je područje ekološke mreže na nivou EU, zaštićeno područje za očuvanje ptica. Tu se nalazi preko 100 vrsta zaštićenih ptica, ne samo na nivou RH, već i na području EU. Ovaj punkt je važan kao zaštita ptica u suživotu s prirodom, jer da nema ovih ribnjaka, ne bi bilo ni ptica toliko. 100 natura vrsta ptica koje su strogo zaštićene, ali osim ptica, ovdje su zaštićene vrste vidra i žaba. Prošle godine je ovdje nađena i regionalno izumrla gnjezdarica bukoč, koja se kod nas ne gnijezdi, ali leti na ovom području, istaknula je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima BBŽ.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a