• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2016.
Ožujak
31

IVANSKA, POTPIS UGOVORA S LOVAČKIM UDRUGAMA O ZAKUPU LOVIŠTA NA PODRUČJU BBŽ

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je Ugovore o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim lovištima na području Bjelovarsko-bilogorske županije s predstavnicima sedam lovačkih udruga s područja Lovnog ureda Čazma i Grubišno Polje, a domaćin svečanog čina potpisivanja ugovora bila je lovačka udruga Jelen iz Ivanske.

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije 43 lovačke udruge  gospodare s isto toliko zajedničkih lovišta.  Krajem ovog mjeseca ističu im desetogodišnji ugovori o pravu lova u zajedničkim lovištima naše županije. Njih 37 dobilo je potrebnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede za produljenje postojećih ugovora za narednih deset godina. Međutim, za preostalih 6 lovačkih udruga nadležno Ministarstvo odbilo je dati potrebnu suglasnost zbog podnesenih optužnih prijedloga iz članka 30. stavka 4. Zakona o lovstvu. Mahom se to odnosilo na prekršaje u vremenu od 2006. do 2008. godine, poput prekršaja neprijavljivanja podataka lovno gospodarske osnove u središnju lovnu evidenciju ili pak neobilježavanja granica lovišta.
U međuvremenu Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije donijela je dvije odluke – Odluku o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim lovištima Bjelovarsko-bilogorske županije za 37 lovozakupnika koji su dobili prethodnu suglasnost Ministarstva i Odluku o uvjetnom produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim lovištima

Bjelovarsko-bilogorske županije za navedenih 6 lovačkih udruga kojima je Ministarstvo odbilo dati prethodnu suglasnost za produljenje ugovoru o zakupu lovišta.
Odluku Županijske skupštine o uvjetnom produljenju ugovora za 6 lovačkih udruga Ministarstvo poljoprivrede oglasilo je ništavnom.
U međuvremenu Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo je dijelove članka 30. stavka 4. Zakona o lovstvu na temelju kojega je Ministarstvo poljoprivrede uskratilo izdati potrebnu prethodnu suglasnost za spomenutih 6 udruga. Time se otvara mogućnost da navedenih šest udruga ipak dobije suglasnost po kojoj će se produžiti ugovor za narednih deset godina prava gospodarenja sa svojim dosadašnjih lovištima.
Nakon toga  župan Bajs uputio je prijedlog na Županijsku skupštinu vezan uz odluku Ustavnog suda za ponovno produljenje ugovora o zakupu lovišta za navedenih 6 udruga, a Odluka je proslijeđena nadležnom Ministarstvu.
Ove godine Bjelovarsko-bilogorska županija daje mogućnost zakupa zajedničkih lovišta na period od 10 godina, od 2016. do 2026. godine.
Bjelovarsko- bilogorska županija bogata je lovištima u sklopu kojih je 43 zajednička lovišta. Za njih je 2014. godine napravljen kompletno novi program unaprjeđenja lovstva dogovoren upravo s lovcima, a uvedeno je novih šest mjera. Neke mjere bile su kratkoročne, kao što je legalizacija objekata koje posjeduju lovačke udruge, a neke trajne prirode poput unosa žive divljači.
U konačnici na kunu onoga što lovci daju kao zakupninu, Bjelovarsko-bilogorska županija vraća im kunu i trideset. Udruge stoga imaju i obvezu voditi brigu o lovištima, ali i provođenju lovnog turizma na svom području. Sve to trebalo bi doprinijeti  činjenici da županijski glavni prihod u turizmu bude upravo od lovnog turizma, kao što je to bilo unazad više godina. A županijske mjere za koje je ove godine predviđeno preko 1.700,000,00 tisuća kuna su:
1. Unos pernate divljači – fazana, trčki,
2. Unos zeca običnog,
3. Stimulacija odstrjela predatora – lisica,
4. Premija osiguranja lovišta,
5. Kavezni uzgoj zeca običnog,
6. Izgradnja, rekonstrukcija ili dogradnja lovačkih kuća za smještaj lovaca turista,
7. Promidžba lovstva (izrada lovnih kataloga, monografije, izložbe, smotra rogista),
8. Legalizacija lovačkih kuća/domova s pratećim objektima,
9. Kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač,
10. Osposobljavanje lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači,
11. Lovna kinologija,
12. Lovno streljaštvo.

U konačnici stav Bjelovarsko-bilogorske županije je da domaći ljudi najbolje gospodare s lovištima na svojem području, a ne treba zanemariti ni činjenicu kako su lovišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije jedna od najljepših i najbogatijih u Republici Hrvatskoj i samim time dokazana podloga za razvoj turizma.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a