• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2015.
Kolovoz
12

MINISTAR ZDRAVLJA SINIŠA VARGA POSJETIO BJELOVARSKO-BILOGORSKU ŽUPANIJU

Na poziv župana Damira Bajsa u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji boravio je ministar zdravlja Siniša Varga, a teme radnog posjeta bile su izgradnja nove bolnice u Bjelovaru, te nova Mreža javno zdravstvenih službi.

U želji podizanja standarda liječenja u Općoj bolnici Bjelovar 2007. godine krenulo se u projekt rekonstrukcije i gradnje nove bolnice. Kroz godine pripremanja projekta Bjelovarsko-bilogorska županija ishodila je svu potrebnu projektnu dokumentaciju uključujući i prostorno planiranje sve do građevinske dozvole. Tijekom ove 2015. godine  izvedeni su  prvi radovi na izgradnji nove bolnice, a riječ je o gradnji potrebnih plinskih priključaka. Inače, izgradnja nove bolnice u Bjelovaru  u društvu je tek nekolicine projekata vezanih uz zdravstvo s ishođenom građevinskom dozvolom u Republici Hrvatskoj.

U međuvremenu sukladno dogovorima između Ministarstva zdravlja, Opće bolnice Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorske županije nadležno Ministarstvo uvrstilo je rekonstrukciju i gradnju nove bolnice u Bjelovaru među prioritetne projekte za čiju se realizaciju sredstva traže u fondovima Europske unije. Riječ je o projektu vrijednom 160 milijuna kuna od kojih bi 100 milijuna kuna pokrili Europska unija i to u iznosu od 85%  i Ministarstvo zdravlja u iznosu od 15%.

Preostalih 60 milijuna kuna pismeno je preuzeo župan Bajs, koji će kao ovlašteni predlagač kada se stvore uvjeti, točnije ukoliko se sredstva od strane EU osiguraju,  predložiti Županijskoj skupštini da se  Bjelovarsko-bilogorska županija uključi u financiranje tog projekta. Naime, nakon procesa sanacije bolnice očekuje se da će država prema Zakonu
vratiti osnivačka prava nad bolnicom njenom prethodnom osnivaču Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Realizacijom projekta rekonstrukcije i gradnje nove bolnice Bjelovar dosadašnja bolnica paviljonskog tipa pretvorila bi se u novu modernu bolnicu, prvenstveno zgradu kirurgije sa svim pratećim  djelatnostima koje bi trebale dati jedan novi sadržaj i pretvoriti bolnicu starog tipa u modernu opću bolnicu, a koju građani županije i šire očekuju.

Nova bolnička zgrada prostirala bi se na 18 250 četvornih metara, a svoje mjesto u njoj pronaći će i dnevna bolnica. Sve to zajedno znatno će unaprijediti standard liječenja u Općoj bolnici Bjelovar, ali i omogućiti daljnje podizanje kvalitete i uvođenje novih metoda u liječenju pacijenata. Izgradnja bolnice trebala bi krenuti do kraja ove godine, čulo se tijekom boravka ministra Varge u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Nova Mreža javno zdravstvenih službi RH, a vezana uz izmijene i dopune iste,  Bjelovarsko-bilogorskoj županiji  donijet će veći stupanj primarne zdravstvene zaštite. Na već postojeće timove, Županija će biti pokrivena s dodatnih 7 internista, 4 psihijatra, 4 tima fizikalne medicine i rehabilitacije, 4 oftalmologa, te po prvi puta s jednim timom za palijativnu skrb.

U praksi gledano specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite po županijskim gradovima po prijedlogu nove Mreže javno zdravstvenih službi tri nova internista svoje mjesto nalaze u  Bjelovaru, te po jedan u svakoj županijskoj ispostavi Doma zdravlja. Bjelovar i Čazma dobit će dva nova psihijatra, dok je jedan predviđen za  Daruvar i Garešnicu, te jedan za Grubišno Polje. Predviđena su i četiri nova tima fizikalne medicine i rehabilitacije; i to dva za Bjelovar i Čazmu, jedan za Daruvar i  jedan tim za Garešnicu i Grubišno Polje. Nova mreža donosi i četiri nova tima oftalmologa  i to dva za Bjelovar i Čazmu, jedan tim za Daruvar i jedan tim oftalmologa za Garešnicu i Grubišno Polje.

Novi timovi, njih dvadesetak, znatno će unaprijediti zdravstvenu zaštitu na području Bjelovarsko-bilogorske županije čime je Ministarstvo zdravlja dalo jači vjetar u leđa kada govorimo o skrbi o pacijentima. No, istovremeno nova Mreža javno zdravstvenih službi podrazumijevala je i ukidanje tima opće obiteljske medicine u Bereku, te jednog tima  u gradu Čazmi, s pet na četiri timova opće-obiteljske medicine.

Župan Damir Bajs očitovao se na prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe a vezano uz ukidanje timova obiteljske medicine u Čazmi i Bereku.  Naime, ukidanje tih timova, a posebice za Općinu Berek, u velikoj mjeri unazadovalo bi zdravstvenu skrb tamošnjim pacijentima. Riječ je o ruralnom kraju i mahom pacijentima starije životne dobi kojima odlazak u druga mjesta predstavlja veliki problem.

Mišljenje i prijedlog župana Bajsa naišlo je na razumijevanje u Ministarstvu zdravlja koje je u cilju zadržavanja dosadašnje razine dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u Bereku i Čazmi zadržao dosadašnji broj timova obiteljske medicine. Time se pokazalo da Ministarstvo zdravlja brine o pacijentima koji zbog mjesta stanovanja, a riječ je o mahom staračkim domaćinstvima u udaljenim ruralnim krajevima županije,  brine o njihovoj primarnoj zdravstvenoj skrbi.

Mi imamo konkretan projekt za sredstva Europske unije, a to je izgradnja nove bolnice u Bjelovaru. To je projekt koji bi trebao promijeniti ukupnost zdravstvene zaštite na našem području. Županija je prije sedam osam godina krenula s projektom izgradnje nove bolnice, imamo građevinsku dozvolu i možemo aplicirati prema fondovima Europske unije, rekao je župan Damir Bajs koji je prije nekoliko godina i krenuo u cijelu priču vezanu uz izgradnju nove bolnice u Bjelovaru.

Brigu i trud oko gradnje nove bolnice pohvalio je i ministar Varga, koji je posebno istaknuo angažman Županije i župana Bajsa vezan uz izmijene nove Mreže javno zdravstvenih službi. U tijeku smo izrade nove Mreže. Bjelovarsko-bilogorska županija na čelu sa županom Bajsom dala je sugestiju kako da se poboljša usluga. Zadržali smo sve liječničke timove, a dodali smo i nove timove kako bi u okvirima Doma zdravlja bile dostupne specijalističke usluge. Veseli me što župan Damir Bajs i njegov tim zdravstvene potrebe stanovništva stavlja kao prioritet skupa sa školstvom i ostalim segmentima, naglasio je ministar Varga u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Inače, tijekom posjeta Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ministar Varga obišao je i ambulantu obiteljske medicine u Bereku koja je po prijedlogu nove Mreže trebala biti ukinuta, ali na zahtjev župana Bajsa ona nastavlja s radom. Da su to tamošnji mještani dočekali s oduševljenjem vidjelo se i za  vrijeme posjeta ministra Varge i župana Bajsa Bereku, a mještani su tako iz prve ruke imali prilike zahvaliti ministru i županu za razumijevanje i brigu o njihovom liječenju.

Kada govorimo o novoj Mreži ona je bila dostupna za javnu raspravu. Kao župan iskoristio sam pravo da pohvalim neke stvari. Kao prvo to je činjenica da će naša Županija, naš Dom zdravlja dobiti preko dvadeset timova specijalista koji će raditi tamo gdje pacijenti i žive po našom općinama i gradovima. To su timovi koji se tiču oftalmologa, internista ili po prvi puta palijativne skrbi. Međutim, dva tima su bila upitna. To je bio tim ovdje u Bereku i tim u Čazmi, a s obzirom na broj pacijenata. No, znajući da ovaj dio županije i ovaj dio Hrvatske je vezan uz jedan ruralni kraj gdje živi velik broj staračkih domaćinstava, gdje naši djedovi i bake dolaze u naše ordinacije na njima dostupan način pješice, biciklom ili traktorom, onda im ovakve ambulante omogućuju jedan standard zaštite. Ja sam zamolio ministra da preispita svoj prijedlog i on je to prihvatio i obje ambulante obiteljske medicine i u Čazmi i u Bereku nastavit će s radom, zaključio je župan Bajs.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a