• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2016.
Travanj
20

NAKON 40 GODINA OBNOVA ŠKOLE U NOVOJ RAČI

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima pridružio se obilježavanju Dana Općine Nova Rača, a uoči svečane sjednice Općinskog vijeća obišao je tamošnju Osnovnu školu kojoj je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, a pred kojom su radovi na poboljšanju energetske učinkovitosti vrijedni sedamsto i pedeset tisuća kuna.

Nakon četrdeset godina Osnovna škola u Novoj Rači kreće u obnovu, jer ozbiljnijih radova na školskoj zgradi od njene gradnje nije bilo. Pred školom je sada ulaganje u poboljšanje energetske učinkovitosti na školskoj zgradi. Obnova je vrijedna 749.051,72 kuna, a sredstva za veći dio investicije osigurana su od strane Europskog fonda za regionalni razvoj te od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će dijelom troškove obnove pokriti i sam osnivač škole Bjelovarsko-bilogorska županija.

Najveća je to investicija u školstvu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ove godine, a realizira se zahvaljujući apliciranju projekta na fondove koji se nude. Posjetimo, prije dvije i pol godine gotovo da nije bilo projekata koji su se radili na području Bjelovarsko-bilogorske županije europskim novcem, a od dolaska na čelo Županije župana Bajsa sada govorimo o 90 projekata vrijednih gotovo 300 milijuna kuna. Od tog broja Bjelovarsko-bilogorska županija, ili ustanove kojima je osnivač, u 29 slučajeva bili su nositelji projekta, a govorimo o projektima vrijednim gotovo 40 milijuna kuna.
Kada govorimo o školi u Novoj Rači projektom se planira zamjena vanjske stolarije na zgradama, toplinska izolacija stropa prema tavanu i kosog krova objekta. Cilj će se ostvariti smanjenjem ukupne godišnje potrošnje energije za 172.244 kWh/godišnje, tj. smanjenjem ukupne potrošnje energije za 44,33%. Projektom će rukovoditi projektni tim sastavljen od djelatnika OŠ Nova Rača, djelatnika Regionalne razvojne agencije BBŽ uz pomoć i podršku župana i djelatnika Bjelovarsko-bilogorske županije.

Izvori financiranja su 30% (227.715,52 HRK) od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, 65% (493.383,62 HRK) od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te 5% (37.952,58 HRK) od strane Bjelovarsko-bilogorske županije koja će pored toga pokriti i sve planirane neprihvatljive troškove projekta (59.874,94 HRK).

Sve  planirane  aktivnosti  imaju  podršku  Bjelovarsko  –  bilogorske  županije,  uključujući  i financijski  doprinos.  Rezultati  projekta  su  osnovica  za  nove  aktivnosti  za  nastavak  poticanja  razvoja  lokalne sredine i daljnjeg razvoja same škole. Županija kao osnivač škole financira materijalna sredstva kojima se plaćaju i režijski troškovi, a kako će isti po završetku projekta biti znatno smanjeni otvara se prostor za  daljnja  ulaganja  u  školu.

Navedene  uštede omogućuju OŠ Nova Rača daljnje prijavljivanje  na natječaje za sufinanciranje izrade potrebne projektne dokumentacije za daljnje projekte energetske obnove i povećanje energetske učinkovitosti.  OŠ Nova Rača  u  budućnosti, uz pomoć osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije,  planira se  i  prijavljivati  na  natječaje  i  javne  pozive  za  sufinanciranje  daljnje energetske obnove zgrade (daljnja energetska obnova vanjske ovojnice), ali i za uvođenje korištenja obnovljivih izvora energije ( prijelaz s grijanja sa zemnog plina na pelete/sječku, postavljanje kolektora na krovne površine za grijanje vode ) s ciljem da se u konačnici zgrada OŠ Nova Rača pomakne u što je moguće učinkovitije energetske razrede.

Istodobno se planira tako ostvarenim uštedama u budućnosti model energetske obnove širiti i na zgrade područnih škola koje pripadaju OŠ Nova Rača. Na natječaj koji je otvoren ovih dana, za kompletnu energetsku obnovu te promjenu sustava grijanja  prijavljene  su  i  dvije  područne  škole  –  područna  škola  u  Međurači  i  područna  škola  u Severinu.

Obradovala nas je odluka o dodjeli bespovratnih sredstava. Osnovna škola Nova Rača prijavila se na pilot projekt obnove zgrada koje se bave odgojem i obrazovanjem i po prvi puta uspjeli smo povući oko 750 000 kuna. Sredstva se odnose na izvođenje radova izmjene stolarije i kosog krova. Zgrada od samog svog osnutka nije doživjela značajne promjene, a pri tom mislim na stolarije i radove na fasadi. Ovih dana regulirat ćemo i ugovornu obavezu kada Fond za zaštitu okoliša dostavi svoju odluku, tako da ćemo više znati kada ćemo krenuti s radovima prilikom samog potpisa ugovora. Pretpostavljam da će se radovi odvijati tijekom ljetnih praznika učenika. U pripremi imamo i dva projekta za naše dvije područne škole u Međurači i Severinu. Vrijednost je 250 000 kn za školu u Međurači i 600 000 kn u Severinu. Nadam se pozitivnom ishodu jer sada smo savladali barijeru i imamo iskustva. Nadam se da ćemo zajedničkim snagama povući sredstva i za ove dvije škole, naglasio je ravnatelj Osnovne škoel Nova Rača Dario Jaušić.

Veseli me vijest što je naša škola dobila sredstva, kao načelnika, ali kao i mještanina općine. Sada ćemo zajedno probati složiti rukometno igralište i stazu do igrališta. U dogovoru sa Županijom, ako natječaj ne prođe svi zajedno ćemo sa svojim sredstvima riješiti igralište, kako bi ga stavili djeci na raspolaganje, rekao je na konferenciji za medije načelnik Općine Nova Rača Darko Knežić.

Ovo je devedeset i prvi projekt koji je praktički potpisan. Rekli smo da ćemo se bazirati na sredstva koje nudi Europa i ministarstva i uspjeli smo. Ugovor očekujemo ovih dana, a općina Nova Rača će dobiti obnovljenu školu. Veliko mi je zadovoljstvo da svake godine obnavljamo dvije do tri škole i sad je došao red i na ovu školu. I ja sam išao u školu Nova Rača te je nekada bila najmodernija. Škola je još uvijek lijepa i moderna, ali ipak 40 godina stara i spremna za temeljitu obnovu. Kada govorimo o samoj Novoj Rači mi ćemo predložiti i dalje prijave za EU fondove vezane za dvije škole koje bi riješile ukupno pitanje školstva u ovom dijelu županije. Gdje je ljepše nego ulagati u djecu, nego u standard školstvo? Županija uz velike projekte, nije zaboravila raditi na ovakvim projektima. Mi smo cijelo vrijeme bili u partnerskim odnosima, jer jedino zajedničkim snagama možemo napraviti ovakve projekte. Da se podsjetimo tri godine, od jednog projekta do devedeset i jednog, od 400 000 kuna do 260 milijuna kuna odobrenih sredstava, toliko nam je trebalo da napravimo bitne pomake. Očekujemo još veće izazove i da će Županija napraviti ono što je obećala, a to je da ne budemo više predzadnji ili zadnji po povlačenju sredstava, već barem u sredini, zaključio je župan Bajs.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a