• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2012.
Srpanj
9

Nastavak 16. sjednice županijske skupštine bbž

Na temelju članka 29. stavka 2. i članka 89. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 22/09), obavještavam o nastavku 16. sjednice Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za dan 10. srpnja (utorak) 2012. godine u 10,00 sati

Nastavak sjednice održati će se u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8.

                   Za sjednicu je utvrđen dnevni red.

                   Iz utvrđenog dnevnog reda odrađene su dvije točke dnevnog reda.

                   Nastavak sjednice započinje i nastavlja se sa aktualnim satom i dalje prema utvrđenim točkama dnevnog reda.

1. Aktualni sat;

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana provedbe mjera za učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. godinu i Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Bjelovarsko-bilogorske županije  2012.-2014. godini;

3. Donošenje Odluke o mrtvozorstvu;

4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Trnovitički Popovac za prodaju stare školske zgrade i okolnog zemljišta u Gornjoj Garešnici;

5. Donošenje Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Bjelovarsko-bilogorske županije u poslovne knjige četiri srednje škole u Bjelovaru;

6. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, nabave materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2012. godini;

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa međugeneracijske solidarnosti “Pomoć u kući starijim osobama” i “Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama” Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju siječanj – prosinac 2011. godine;

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. godinu;

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju siječanj – prosinac 2011. godine;

10.Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2012. godini;

11.Izbor i imenovanja;

12.Razno.

                 Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-907.

 
                                                       PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

                                                                            Stanko Grčić, prof. v.r.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a