• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2017.
Studeni
28

NOVE MJERE ZA RAZVOJ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima na konferenciji za medije predstavio je Proračun za 2018. godinu, ali i nove mjere za razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije koje su uvrštene u proračun za sljedeću godinu. Tako proračun za 2018. godinu, u koji je uključeno svih pedeset županijskih ustanova, odnosno konsolidirani proračun, iznosi 517.020.862,00 kuna. No, proračun same Županije za 2018. godinu, u odnosu na 2017., je veći za gotovo 30 milijuna kuna, točnije iznosi 164.986.345,00 kuna, u koji je uvršten niz novih mjera koji se tiču gospodarstva, poljoprivrede, školstva i zdravstva:

1. NOVE MJERE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA

Bjelovarsko-bilogorska županija bilježi sve bolje rezultate u gospodarstvu - porast broja zaposlenih, rast prihoda, dobiti, ulaganja, ali i smanjenje nezaposlenost. Ipak, kako bi se taj trend nastavio još snažnije, Županija uvodi novu mjeru za pomoć gospodarstvenicima „Sufinanciranje dokumentacije za prijavu gospodarstvenika na EU fondove“. Mjera vrijedna 750.000,00 kuna namijenjena je našim gospodarstvenicima kako bi ih se potaknulo da se što više prijavljuju na europske, ali i nacionalne fondove, te da na taj način unaprijede svoje poslovanje i konkurentnost.

I za naše obrtnike stiže mjera „Sufinanciranje dokumentacije za prijavu obrtnika na EU fondove“, vrijedna 500.000,00 kuna. Želja je Bjelovarsko-bilogorske županije  da i obrtništvo u punom zamahu krene prema naprijed, a jedan od načina su zasigurno europski, ali i nacionalni fondovi.

Za svoje obrtnike Županija uvodi još jednu mjeru „Financiranje razvoja obrtništva“ i to u iznosu od 160.000,00 kuna. Iako se obrtništvo oporavlja i raste broj zaposlenih kod obrtnika, Županija će svoje obrtnike dodatno motivirati sufinanciranjem otvaranja novih obrta koji bi se bavili izradom tradicijskih proizvoda ili usluga. Kao i dosada, dio sredstava bit će namijenjen i za sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore i njihove programe.

Bjelovarsko-bilogorska županija je sve poželjnija destinacija, što potvrđuju dobri rezultati u turizmu. Prošle godine ostvareno je ukupno 22 050 turističkih dolazaka i 73 394 noćenja, što je dvostruko povećanje brojki u turizmu samo u dvije godine. Ipak, kako bi turizam Bjelovarsko-bilogorske županije još više napredovao, Županija uvodi mjeru „Potpora razvoju kontinentalnog turizma“ i to u iznosu od 100.000,00 kuna, kako bi se potaknule nove investicije i time obogatila turistička ponuda naše županije.

„Turističke manifestacije od važnosti za županiju“ je druga mjera namijenjena turističkom sektoru i to za potpore organizatorima većih turističkih manifestacija na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Želja Županije, odnosno njenog čelnog čovjeka, je da se pomogne organizatorima turističkih manifestacija kako bi svoje manifestacije podigle na još viši nivo i kako bi one postale još više prepoznatljive, ne samo u županiji i Hrvatskoj, već i izvan njenih granica. Za tu namjenu u proračunu za 2018. godinu predviđeno je 150.000,00 kuna.

„Poticanje certificiranja i uvođenja sustava kvalitete kod gospodarskih subjekata“ je mjera koja će pomoći mikro i malim tvrtkama i obrtima za uvođenje sustava kvalitete u njihovo poslovanje. Riječ je o mjeri za koju je predviđen iznos od 100.000,00 kuna.

2. NOVE MJERE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Bjelovarsko-bilogorska županija kao poljoprivredna županija, vodeća u proizvodnji mlijeka, mesa i meda, godinama podupire svoje poljoprivrednike kroz razne mjere. Među najuspješnijima je svakako kreditiranje proljetne sjetve. Ipak, najbolji su to kreditni uvjeti u Hrvatskoj, čime se našim poljoprivrednicima omogućava da što povoljnije i lakše obave proljetnu sjetvu, stoga ne čudi i interes poljoprivrednika izvan naše županije. Povoljni krediti u poljoprivredi predviđeni su i za 2018. godinu, ali uvode se i nove mjere kao potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Zbog sve većeg broja elementarnih nepogoda Županija uvodi novi program „Poticanje premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje“, za kojeg će iz svojeg proračuna izdvajati 700.000,00 kuna. Potpora je namijenjena za plaćanje osiguranja ratarskih usjeva, proizvodnje povrća na otvorenom prostoru i višegodišnjim nasadima, kako bi se naši poljoprivrednici osigurali od velikih šteta prouzročenih elementarnom nepogodom. Podsjetimo, samo ove godine na području Bjelovarsko-bilogorske županije, župan Damir Bajs proglasio je čak pet elementarnih nepogoda i to od tuče, suše, mraza i poplave.

„Subvencija biljne i voćarske proizvodnje“ koja sadrži i četiri podmjere (nabava i postavljanje plastenika za povrtlarstvo, nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu, podizanje trajnih nasada, te nabava opreme za sustav navodnjavanja na OPG-u) je mjera vrijedna 320.000,00 kuna kojom se želi ojačati konkurentnost domaćih poljoprivrednih proizvođača kroz kontinuitet isporuke kvalitetnih proizvoda, ali i veću produktivnost proizvodnje.

„Analiza poljoprivrednog zemljišta“ je nova mjera koja bi trebala omogućiti poboljšanu strukturu obradivih površina. Stoga će se putem Javnog poziva, sufinancirati troškovi analize tla i preporuke za gnojidbu, odnosno troškovi uzimanje uzoraka tla na terenu, laboratorijska analiza uzoraka tla i interpretacija rezultata. Za analizu poljoprivrednog zemljišta, Županija će osigurati 230.000,00 kuna.

90.000,00 kuna osigurano je u Proračunu za 2018. godinu i to za „Poticanje prodaje poljoprivrednih proizvoda“. Nova je to mjera za poticanje poljoprivrednika kako bi svoje proizvode plasirali na raznim turističkim sajmovima i sajmovima hrane u Republici Hrvatskoj. Tako će se kroz ovu mjeru subvencionirati cijena prodajnog prostora, odnosno štanda kako bi sve naše proizvođače potaknuli da svoje kvalitetne proizvode ponude u cijeloj Republici Hrvatskoj, te na taj način reklamiraju sebe, ali i Bjelovarsko-bilogorsku županiju.

Osim subvencioniranja prodaje poljoprivrednih proizvoda, Bjelovarsko-bilogorska županija uvodi mjeru „Očuvanje tradicijskih vrijednosti – projekti zaštite autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i jela Bjelovarsko-bilogorske županije“ kako bi se potaknula zaštita autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i jela Bjelovarsko-bilogorske županije, poput Slatka nit – bagrem, lipa, Bjelovarski kvargl, Šljivovica iz Sirača. Za očuvanje tradicijskih vrijednosti u županijskom proračunu  predviđen je iznos od 100.000,00 kuna.


3. NOVE MJERE U ZDRAVSTVU

Od sljedeće godine Bjelovarsko-bilogorska županija provodit će novi projekt „Za najveću vrijednost zdravstvenog sustava – liječnike i medicinsko osoblje“, za čiju je provedbu osigurano 1.000.000,00 kuna. Zbog manjka liječnika, problema koji je obuhvatio ne samo našu županiju, već i cijelu Hrvatsku, Bjelovarsko-bilogorska županija uvodi posebne poticaje kako bi zadržala, ali i privukla nove liječnike. Ulaganjem u liječnike i medicinsko osoblje poboljšat će se uvjeti zdravstvene zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije, ali i smanjiti nejednakosti u mogućnosti pristupa zdravstvenim uslugama. Projekt će se provoditi tri godine, što je u konačnici 3.000.000,00 kuna za naše liječnike.
Podsjetimo, Općoj bolnici Bjelovar odobrena su sredstva za gradnju nove zgrade bolnice, koja će omogućiti objedinjenje svih kirurških djelatnosti te modernu novu dnevnu bolnicu i uvelike poboljšati uvjete liječenja za oko 130 tisuća osiguranika koji svoju zdravstvenu zaštitu ostvaruju u bjelovarskoj Općoj bolnici. Uz poticajne mjere „Za najveću vrijednost zdravstvenog sustava – liječnike i medicinsko osoblje“, ali i obnovu OB Bjelovar, sustav zdravstvene zaštite naše županije zasigurno će se podići na viši nivo.

Na navedeni projekt, nadovezuje se i projekt „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“ putem kojeg će u obnovu 4 zgrade velikih Domova zdravlja u našoj županiji i to u Čazmi, Daruvaru, Grubišnom Polju i Garešnici – radovi vrijedni 5 milijuna kuna. Obnova Domova zdravlja podignut će standard liječenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali i privući nove liječnike, jer osim građevinske obnove opremat će se i ambulante medicinsko-tehničkom opremom, a nova oprema stiže u 74 ambulante diljem naše županije i to obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i radiologije. Inače, projekt je to vrijedan 10 milijuna kuna od kojih 8,5 milijuna kuna dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 1,5 milijuna kuna osigurava Bjelovarsko-bilogorska županija unutar samog projekta.

Bjelovarsko-bilogorska županija pripremila je i projekt „Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije“ koji je kandidirala na Poziv Zaželi - Program zapošljavanja žena, a radi se o Pozivu Ministarstva rada i mirovinskog sustava, a njegovo odobrenje se očekuje do kraja 2017. godine. Zahvaljujući ovom projektu, zaposlit će se 70 nezaposlenih žena s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, beskućnice, pripadnice romske nacionalne manjine te povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci. Tako će se socijalno osjetljivoj skupini društva omogućiti radna mjesta i redovni prihodi, a zahvaljujući obrazovanju i osposobljavanju pružit će im se nova znanja i vještine kako bi im se kasnije olakšao pronalazak novog radnog mjesta. Projekt je vrijedan 10.3 milijuna kuna, od čega će Bjelovarsko-bilogorska županija sufinancirati 300 tisuća kuna, a 10 milijuna kuna bespovratnih sredstava se očekuje iz Europskog socijalnog fonda.

4. NOVE MJERE U ŠKOLSTVU

Prioritet Bjelovarsko-bilogorske županije, odnosno župana Damira Bajsa, je i jednak standard za sve naše učenike, ali i nastavnike, na području naše županije. Kako bi se u školama diljem županije podigao standard obrazovanja, ali i postigla energetska učinkovitost školskih zgrada i uštede u našim školama, u proračunu za 2018. godinu predviđeni su „Projekti energetske obnove osnovnih i srednjih škola“. Tako će sljedeće godine u energetsku obnovu 11 školskih zgrada čime će građevinsko stanje školskih zgrada biti prilagođen vremenu u kojem živimo, odnosno standardu 21. stoljeća. Projekt je to koji je vrijedan gotovo 27 milijuna kuna, od čega će i dio sredstava izdvojiti sama Bjelovarsko-bilogorska županija, a sukladno uvjetima natječaja.

Osim novouređenih školskih zgrada, Bjelovarsko-bilogorska županija ulagat će i u opremu u osnovnim i srednjim školama. Tako sljedeće godine, za naše učenike i nastavnike stiže  novi namještaj za učionice, informatička oprema, ali i obnovit će se knjižna građa za knjižnice naših osnovnih i srednjih škola. U proračunu za 2018. godinu, za opremanje učionica predviđeno je 1.350.000 kuna

„Rekonstrukcija krovišta OŠ „Mate Lovraka“ Veliki Grđevac je projekt vrijedan 500.000,00 kuna, putem kojeg će se potkrovlje preurediti u knjižnicu i informatičku učionicu, na radost svih nastavnika i učenika. Rekonstrukcija krovišta započela je ove godine, a dovršetak se očekuje u prvoj polovici sljedeće godine.

5. POVEĆANJE STAVKI U PRORAČUNU ZA VATROGASNU ZAJEDNICU, KULTURNO-UMJETNIČKE UDRUGE, ŠKOLSKO-SPORTSKE SAVEZE I UMIROVLJENIKE

U proračunu za 2018. godinu povećano je niz stavki koje vežemo uz saveze i udruge na području naše županije. Riječ je o vatrogastvu, kulturno-umjetničkim udrugama, školsko-sportskim savezima, te umirovljenicima. Riječ je o korisnicima proračuna kojima je Županija glavni, a često i jedini izvor financiranja njihova rada.

U konačnici, Bjelovarsko-bilogorska županija za nove mjere u Proračunu za 2018. godinu osigurala je 5.500.000,00 kuna, u koje se ne uključuju sredstva dobivena iz europskih fondova.

„Povećanje proračuna imamo iz tri razloga, prvi je zbog promjene porezne politike. Županija će sukladno proračunu Ministarstva financija, ali i našeg proračuna, nakon dva smanjenja, dobiti prvo povećanje poreznih prihoda u izvorni dio proračuna i to od 10 milijuna kuna. Drugo, u ovom proračunu predviđeno je 60 milijuna kuna za plaćanje euro sredstava na natječajima Bjelovarsko-bilogorske županije i njenih ustanova. Naglasit ću da je to samo dio koji će se potrošiti u 2018., a dok ukupan iznos odobrenih sredstava prelazi 200 milijuna kuna. Treći razlog je taj, što smo mi jedna od rijetkih Županija koja je izvršila zakonsku obvezu, a to je stvaranje županijske riznice, i ulaskom OB Bjelovar i Daruvarskih toplica, mi smo taj projekt završili. Nadam se da ćemo u 2018. moći napraviti rebalans proračuna te uvrstiti europske programe koje tek očekujemo. Veseli me da ćemo sljedeće godine moći dati znatno veća sredstva u gospodarstvu i poljoprivredi, ali ne bih ni zanemario mjere koje ima rijetko koja Županija, poput mjera za zadržavanje liječnika ili sufinanciranja dokumentacije za gospodarstvenike i obrtnike.“, rekao je župan Damir Bajs i dodao kako će proračun biti predstavljen Županijskoj skupštini, te da je Proračun 2018. godine dostupan na županijskim web stranicama kako bi ga svatko mogao detaljnije proučiti.

„Proračun za 2018. znatno je osnažen, što po pitanju europskih, što po pitanju nacionalnih sredstava. Kada govorimo o europskim sredstvima za financiranje europskih projekata, tekućih i kapitalnih,  u 2018 bilježimo povećanje od gotovo 60 milijuna kuna. Ono što je bitno, proračun za 2018. sastavljen je od svih financijskih planova proračunskih korisnika Županije, pri čemu je jedan od završnih projekata sustav lokalne riznice. Lokalna riznica radi na postulatima državne riznice, pri čemu svi naši korisnici zadržavaju prava raspolaganja svojim sredstvima. Međutim u dijelu kojim zakon to nalaže, Županija kontrolira raspolaganje navedenim sredstvima. Proračun za 2018. u konsolidiranom dijelu, bilježi povećanje za 20% u odnosu na prošlu godinu, te smo shodno tim povećanjem mogli ispoštovati zahtjeve proračunskih korisnika i Upravnih odjela, pri čemu bi podigli standard školstvu, poljoprivredi, gospodarstvu i zdravstvu. Kao jedan od kreatora proračuna, ja smatram da je ovaj proračun kao takav održiv, realan i ostvariv.“, pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, Anita Nekić Pavičić.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a