• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2014.
Rujan
12

OBJEDINJENIM RAČUNOM DO PREKO MILIJUN KUNA UŠTEDE U   BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI


Bjelovarsko bilogorska županija  i Privredna banka Zagreb potpisali su ugovore o objedinjenom vođenju računa – Cash poolingu za tvrtke u većinskom vlasništvu Županije  te ustanove kojima je Županija osnivač.     
Sustav Cash poolinga podrazumijeva objedinjeno vođenje računa Županije, županijskih poduzeća, zdravstvenih ustanova te ostalih proračunskih korisnika pri čemu se postiže smanjenje  bankarskih troškova, bolje upravljanje likvidnošću, ostvarivanje većih kamatnih prihoda, veća kontrola i transparentnost informacija.
Kao takav Cash pooling zapravo je i namijenjen sustavima lokalnih uprava i samouprava te velikim poslovnim sustavima, gdje se samo na pasivnim kamatama dobivaju određena sredstva, a na bankarskim transakcijama ostvaruju  uštede i do 30% a što nam pokazuju iskustva Primorsko-goranske, Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije.
Svi računi tvrtki u sustavu Cash poolinga promatraju se kao jedan, što u konačnici svim članovima pool-a donosi povećanje kamata na novac u Banci. Cash Pooling također omogućuje učinkovito pokriće negativnih stanja na računima članova Pool-a pozitivnim stanjima računa drugih članova  bez stvarnog transfera sredstava.
Udruživanjem korisnika u grupe, sustav Cash poolinga mijenja tradicionalni način upravljanja financijama i likvidnošću te osigurava bolju kontrolu novčanih sredstava uz niže troškove financijskih usluga.
Ugovorom o Cash poolingu regulirana su međusobna prava i obveze oko provođenja Programa objedinjenog vođenja računa na način da  tvrtke u većinskom vlasništvu Županije  ulaze u strukturu objedinjenog vođenja računa kako bi se ostvarilo jedinstveno upravljanje novčanim tokovima za više poslovnih subjekata.
Ulaskom u sustav Cash poolinga Županija će povećati prihode od kamata (sa 0,25 na 1,85) bankovne transakcije smanjene su oko 30%, čime se procjenjuje da će samo na razini Županije ukupne uštede iznositi oko 200.000, 00 kn godišnje. Isto tako Županija kao nositelj dobiva  jasnu sliku o financijskoj poziciji svakog člana poola, uz istovremeno zadržavanje potpune samostalnosti članica u raspolaganju sredstvima.
Prednosti ovakvog sustava su  povećanje kamatnih prihoda, smanjenje kamatnih rashoda,  smanjenje troškova internog financiranja na razini grupe, pojednostavljeno upravljanje likvidnošću, učinkovit transfer novca na dnevnoj bazi, smanjenje administrativnog dijela poslovanja i mnoge druge.
Tvrtke koje ovim ugovorom ulaze u sustav Cash poolinga kod Privredne banke  su Bjelovarsko - bilogorska županija, Daruvarske toplice, Bjelovarski sajam d.o.o., Bjelovarsko bilogorske vode d.o.o., Srednja škola Čazma, Gimnazija Daruvar te Osnovna škola Berek, dok se ulazak ostalih  članova poola planira provesti u narednih godinu dana. Na razini grupe ovakav način vođenja financija svakako je najpovoljniji, financijske su uštede znatne, a dobit se ostvaruje kroz interno plasiranje , kratkoročne pozajmice,  kratkoročna oročenja viška likvidnih sredstava i usmjeravanje u fondove poslovne banke. U narednih godinu dana Županija planira u sustav cash poolinga uključiti oko 55 korisnika u županijskom vlasništvu, gdje bi ukupne uštede na razini grupe trebale iznositi  preko 1.500.000,00 kuna.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a