• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2013.
Studeni
22

ODBOR ZA RAVNOPRAVNOST O OBILJEŽAVANJU MEĐUNERODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Održana je prva sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko- bilogorske županije. Na sjednici se povodom Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama govorilo upravo o tome problemu. Sjednici je prisustvovao župan Damir Bajs sa svojim zamjenicama Đurđicom Ištef Benšić i Tanjom Novotni Golubić.

Bjelovarsko- bilogorska županija je prva županija u Hrvatskoj koja je imala ovakav odbor pri Županijskoj skupštini. Odbor je osnovan 2003. godine, prije nego li je donesen Zakon o ravnopravnosti spolova. Na taj načinje županija pokazala da želimo biti županija gdje je spolna ravnopravnost jedan od prioriteta . Župan Damir Bajs je najavio da će u idjućoj godini Županija udvostručiti sredstva za ovaj odbor.
Župan Damir Bajs je rekao da još uvijek postoji nasilje u obitelji. „ Nad tom činjenicom  se treba zamisliti i raditi na povećanju svijesti o jednakosti muškaraca i žena i o spoznaji da nasilje nije odgovor na ništa“ – nastavio je župan Bajs.“ Ravnopravnost je civilizacijsko dostignuće, no čim postoji takav odbor znači da postoji potreba za njih i da žene još uvijek nisu u potpunosti ravnopravne.“
Predstavnica Policijske uprave bjelovarsko- bilogorske Monika Zorić iznijela je statističke podatke da je u prošloj godini u odnosu na 2011. godinu zabilježen pad nasilja u obitelji. U prvih šest mjeseci ove godine zabilježen je pad za 38 posto. Razlog tome je promjena zakonodavstva jer je od 1. siječnja na snazi novi Kazneni zakon na temelju kojeg su prijašnji prekršaji sada postali kaznena djela, čime je i kazna za njihovo počinjenje veća.
Zamjenica župana Đurđica Ištef Benšić je rekla da živimo u patrijarhalnoj županiji,  a jedan od pokazatelja je udio žena koje se na području naše županije bave politikom. U ovom mandatu je samo 56 žena u općinskim i gradskim vijećima od ukupnog broja 316, što je svega 17 posto. Samo šest lokalnih jedinica bilježi povećanje broja ženskih vijećnika. to su gradovi Bjelovar, Garešnica i općine Hercegovac, Nova Rača, Štefanje i Velika Pisanica. Pad broja žena vijećnica bilježi se u Daruvaru, Grubišnom Polju, Đulovcu, Kapeli, Končanici, Severinu, Šandrovcu, Velikoj Trnovitici, Velikom Grđevcu i u Županijskoj skupštini. Nijednu ženu nemaju vijeća u općinama Dežanovac i Rovišće. Kada bi više žena sudjelovalo u lokalnoj politici, bilo bi i manje nasilja na ženama- rekla je zamjenica župana Đurđica Ištef Benšić.
Zamjenica župana Tanja Novotni Golubić smatra da je bitno poduzeti i napor u zapošljavanju žena jer u recesiji i općoj nezaposlenosti su upravo žene najbrojnije među nezaposlenima. „Žene se češće susreću i s problemima mobinga pa i na tome treba poraditi.“ – rekla je zamjenica župana Golubić.
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama se obilježava u sjećanje na sestre Mirabal, koje je 1960. godine u Dominikanskoj republici brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo. Godine 1999. Ujedinjeni narodi  prihvatili su 25. studenog kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Nasilje nad ženama najrašireniji je oblik ugrožavanja temeljnih ljudskih prava i na temelju dosadašnjih statističkih podataka svakih 15 minuta u Hrvatskoj je jedna žena  fizički zlostavljana. Ti podatci su djelomični jer većina nasilja nije registrirana. Žene se nerado odluče prijaviti nasilnika, najčešće zbog straha od izazivanja nasilja, ekonomske ovisnosti, niskog samopouzdanja ili mišljenja da joj se ne može pomoći.  Prema statistikama Ujedinjenih Naroda, polovica svih ubijenih žena stradala je od svojih sadašnjih ili bivših partnera. Ovo su poražavajuće brojke koje bi češće trebalo iznositi u javnost, zbog pobuđivanja svijesti kako je svaki oblik nasilja neprihvatljiv i svakako ga treba prijaviti- rekla je predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko- bilogorske županije Ivana Pirin.

 

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a