• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2013.
Lipanj
28

Održan stručni skup „Rizična ponašanja djece i mladih Bjelovarsko-bilogorske županije – prezentacija rezultata istraživanja“

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv zloporabe droga i nezakonitog prometa drogama održan je stručni skup u Velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije. Tema skupa bila je „Rizična ponašanja djece i mladih Bjelovarsko-bilogorske županije – prezentacija rezultata istraživanja“. Istraživanje je provedeno u 25 osnovnih i 12 srednjih škola iz naše županije. Obuhvatilo je ukupno 2049 učenika, od toga 1191 učenika osnovnih i 858 učenika srednjih škola.

Župan Damir Bajs pozdravio je sve prisutne na stručnom skupu i izrazio potporu ovakvim istraživanjima, te se nada da će ona poslužiti kao vrlo dobra osnova za izradu i provedbu preventivnih programa, što će sigurno imati i potporu županije.
Dr. Vladimir Halauk, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo BBŽ i predsjednik Povjerenstva za  suzbijanje zloupotrebe droga BBŽ, rekao je da pogoršanje socijalne i psihosocijalne situacije u društvu ne ide u prilog ovoj socijalno-medicinskoj problematici, te da se rizično ponašanje djece može prevenirati adekvatnim odgojem u obitelji, školi i drugim mjerama. “Za očekivati je da se nešto može popraviti, ali ne na brzinu“, zaključio je dr. Halauk.
Od članova istraživačkog tima moglo se čuti dosta zabrinjavajućih podataka o rizičnom ponašanju naši učenika iz osnovnih i srednjih škola. Tako u jednom prosječnom razredu od 30 učenika, njih čak 7 je razmišljalo o tome da sam sebe ozlijedi ili si naudi na drugi način, a oni koji su o tome razmišljali čak ih je polovica i pokušala. Posebno je istaknut trend povećanje konzumacije alkohola kod učenika, ali da i sve ranije počinju konzumirati alkohol, pri čemu nestaju razlike između dječaka i djevojčica. Tako je njih čak 21 probalo alkohol, a njih 14 priznaje da je imalo iskustvo jakog pijanstva. 15 učenika je probalo cigarete, pri čemu njih 5 puši svakodnevno. 7 učenika je do kraja srednje škole probalo marihuanu. Čule se nešto više i o tzv. „novim ovisnostima“, klađenju i ovisnosti o internetu, koje su u porastu. Tako je primjetan pad broja učenika koji se bave sportom, čitanjem knjiga, učenjem sviranja glazbenih instrumenata i sl., dok se povećava broj djece koje sve više vremena provode za televizorom i kompjuterom.
Svi ovi podaci dobro će doći za preventivne programe, jer će se moći razlučiti koji su preventivni programi prioritetniji, te koje mjere su potrebne da bi se potencijalne ovisnosti i rizična ponašanja kod učenika smanjila.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a