• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2016.
Lipanj
20

ODRŽANA 15. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BBŽ

15. Sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije započela je aktualnim satom, a pitanja vijećnika bila su vezana za Opću bolnicu Bjelovara, za trgovačke lance i bacanje hrane, za Bjelovarsko-bilogorske vode i ono što je najvažnije svima nama, ali i poljoprivrednicima - što će biti s našom poljoprivredom? Kroz pitanja aktualnog sata provlačio se i utjecaj trenutne krize vlasti na lokalnu razinu.

Prvo je pitanje postavio vijećnik HDZ-a, Drago Hodak, a vezano za Opću bolnicu Bjelovar. -  Zanima nas koje je pravno stanje naše Opće bolnice, je li je konstituirano Upravno vijeće sa svim članovima, i je li  Županija preuzela upravljanje nad bolnicom? Isto tako, zanima nas je li je utvrđen dug bolnice – pitao je Drago Hodak.

Župan Damir Bajs odgovorio je kako je imenovanje Upravnog vijeća djelomično obavljeno. Vijeće se sastoji od četiri člana, međutim dosad su imenovana tri zato što djelatnici bolnice nisu dali prijedlog za svog člana. Vijeće trenutno može odlučivati, ali nije potpuno.
– Aktivnosti su zastale i zbog projekta nove bolnice. Nakon dogovaranja okvira nastavka projekta, odlučili smo nastaviti aktivnosti vezane za preuzimanje bolnice. Ona će biti preuzeta kad imenujemo do kraja Upravno vijeće, i v.d. ravnatelja. Očekujemo izvješće o onome što preuzimamo i stanje u kojem preuzimamo bolnicu, ali još ga nismo dobili. Imamo financijsko stanje od same bolnice, ali ne i od Ministarstva. Od njih smo pak dobili prijedlog Ugovora da preuzimamo sve obveze i troškove, što sam ja kao Župan odbio. Zakonska odredba kaže kako se treba utvrditi ukupno dugovanje, a bivši i sadašnji osnivač dogovaraju kako će se dugovanje rasporediti i podmiriti. Ukupno preuzimanje će se dogoditi u trenu kad to riješimo – rekao je župan Damir Bajs, te dodao kako ostale županijske zdravstvene ustanove posluju s dobitkom.
Siniša Glavaš u ime BUZ-a na aktualnom satu zamolio je župana Damira Bajsa i predstavnike lokalnih samouprava da obave razgovor s predstavnicima velikih trgovačkih centara radi prikupljanja namirnica koje ti trgovački centri bacaju u smeće i plaćaju zbrinjavanje. – Vjerujte mi, bacaju se tone organoleptički ispravne hrane, a istovremeno gledamo umirovljenike i druge socijalno ugrožene skupine građana kako kopaju po kontejnerima i uzimaju tu istu hranu – rekao je Siniša Glavaš, te predložio da se navedene namirnice daju socijalnim samoposlugama ili karitativnim organizacijamau.
Župan je vezano uz mogućnost takvog dogovora rekao kako je ona na trgovačkim lancima jer im je to zakonski omogućena, ali nije postavljena kao obaveza. – Naglasit ću kako ćemo uskoro potpisati Ugovor za karitativne djelatnosti na nivou županije, pa ćemo pritom razgovarati i o toj mogućnosti da se sve zastupljene strane uključe u taj razgovor – rekao je župan Bajs.
Jedino pitanje u ime SDP-ovih vijećnika imao je Željko Srebrenović, na temu prihvaćenog plana za 2016. Županijske uprave za ceste, odnosno nedostatak izvješća o realizaciji prethodnih planova.
Župan Bajs je objasnio da je u financijskom planu za 2016. godinu, dodano izvješće i za 2015. te dodao da će tražiti i posebno izvješće o svim aktivnostima vezano uz financije, međutim financije nisu tajna.
Višnju Biljan, vijećnicu HDZ-a, je pak zanimalo izviješće Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o. koje još uvijek nije predano. Na to pitanje, župan je rekao da će izvješće biti predano.
HSS-ov Marijan Šinko ponovo je potegnuo pitanje problema u poljoprivredi.
Pred žetvu se još uvijek ne zna cijena i otkup žitarica i svega što poljoprivrednici proizvode. Također još uvijek nisu isplaćene potpore i poticaji, a dobiveno nije prikazano za što je točno isplaćeno. Kako pomoći seljacima koji su sad u opasnosti od neisplate poticaja zbog krize Vlade – upitao je Marijan Šinko?
Župan je odgovorio kako unatoč kvalitetnim radnim sastancima koji su obavljeni s ministrom poljoprivrede i dijelu sredstava koji je usmjeren na poticaje, tehnička Vlada trenutno neće zakonski moći neke stvari omogućiti. Između ostalog tu su i naplate štete od proljetnog mraza, i raspisivanje natječaja za ruralni razvoj za 2016. godinu. Taj podatak je bitan zato što je naša županija prošle godine bila druga po predanom broju prijava. – Kako sada stvari stoje raspisivanja natječaja za sredstva Europske unije koja su nam najsigurnija neće ni biti. To je također vrlo teško. Što se tiče cijena, nadam se da će ih resorno ministarstvo regulirati jer ako se sve prepusti tržištu, to bi se opet moglo prelomiti preko leđa seljaka – zaključio je Damir Bajs.
HDZ-ovi vijećnici Nenad Mrzlečki i Silvestar Štefanović tražili su informiranje o trenutnoj situaciji u pripajanju naše županije Koprivničko-križevačkoj kao uslužnog područja  prema Prijedlogu uredbe o uslužnim područjima vodoopskrbnog sustava RH, odnosno o uređenju ceste Srijedska – Stara Ploščica.
Župan Damir Bajs rekao je kako je ustanovljeno da s Koprivničko-križevačkom županijom pripadamo jednom vodnom području. Zbog niza okolnosti Županija je bila protiv tog rješenja jer samostalno zadovoljavamo kriterij da budemo zasebno vodno područje, te i dalje zastupa to stajalište jer bismo bili manjinski vlasnik u novoj tvrtci. Vlada pak još uvijek nije donesla provedbeni akt, i stajalište o samostalnom vodnom području će se nastavit zastupati. Što se tiče županijske ceste Srijedska – Stara Ploščica, s obzirom na bolju financijsku situaciju Županijske uprave za ceste, tražen je prijedlog o sanaciji navedene ceste, međutim prijedlog još uvijek nije dostavljen. Na rješenju se radi.
Za kraj aktualnog sata, Dražen Paun ispred HSU-a upitao je što trenutno stanje u politici znači za rad županije, nastavak projekata, i kakvi problemi i pitanja proizlaze iz trenutne krize vlasti.
– Situacija u kojoj se sada nalazimo nije dobra. Dugo vremena je prošla vlada bila isto tako tehnička vlada, što znači da se ne raspisuju novi natječaji nego samo provode postojeći projekti. Ako ćemo ići na nove izbore, dolazimo do situacije da tek po formiranju nove vlade budemo mogli ići u realizaciju županijskih projekata, i stvari vezanih za gospodarstvo, obrtništvo i poljoprivredu. Posljednji ozbiljniji natječaji raspisani su prošle godine, a tek sad se potpisuju. Jedan od takvih je i projekt nove bolnice na kojem ćemo ustrajati, i za koji smo dogovorili novi okvir financiranja. Što se tiče novih natječaja, i za školstvo, za javno-privatno partnerstvo, ruralni razvoj i ostalo, morat ćemo ih jednostavno pričekati, što znači da ćemo imati praktički zastoj od godinu dana u poslovanju. Zato je jako bitno formirati što prije Vladu koja će voditi državu. Moram podsjetiti da je novac za državno financiranje ipak u Zagrebu, a s onim kod koga su novci treba postići Sporazum i ostvariti partnerstvo – odgovorio je župan Damir Bajs.

Nakon aktualnog sata dvoje županijskih vijećnika dalo je svečane prisege Anamarija Šepl Plentaj koja dužnost člana županijske vijećnice sada obnaša umjesto Mire Totgergelija i Obrad Komlenić koji je u skupštini došao umjesto Alena Baščevana.

U nastavu sjednice županijski vijećnici dali su zeleno svjetlo na slijedeće točke dnevnog reda.

3.  Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Centra izvrsnosti za matematiku i Centra izvrsnosti za engleski jezik Bjelovarsko-bilogorske županije u školskoj godini 2015./2016.;
5. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2016. godini;
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, nabave materijala, osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. godini;
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
8. Donošenje Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2016. – 2020. godine;
9. Donošenje Odluke o namjeri davanja koncesije za distribuciju plina na distribucijskom području Daruvar, Garešnica, Veliko Trojstvo i Šandrovac;
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
11. Donošenje Odluke o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2016. godini;
12. Donošenje:
a) Analize stanja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini;
b) Smjernica za organizaciju i  razvoj sustava civilne zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2016. – 2019. godine;
c) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
13. Donošenje Odluke o mjerama čuvanja i zaštite šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre i paljenje drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište šumoposjednika na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
a) Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
b) Plana zaštite od požara Bjelovarsko-bilogorske županije;
c) Izvješća o stanju zaštite od požara na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini;
15. Donošenje Odluke o proglašenju Opće bolnice Bjelovar zdravstvenom ustanovom od posebnog interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju;
16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
a) Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Bjelovar u 2015. godini;
b) Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZU Ljekarna Bjelovar 2015. godini;
c) Izvješća ravnatelja Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije o poslovanju u periodu 01.01. do 31.12.2015. godine;
d) Financijskih pokazatelja poslovanja za mjesec siječanj – prosinac 2015. godine Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju “Daruvarske toplice”;
e) Izvješća o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
f) Izvješća o poslovanju  Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
18. Donošenje Zaključka  o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2015. godini;
19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom “Suvenir Arbor” i zaštitne radionice “Suvenir Arbor Vitae” d.o.o. u 2015. godini;
20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. za 2015. godinu;
21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini;
22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog plana i Plana rada Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
23. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
a) Izvješća o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini;
b) Godišnjeg Programa rada i Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016., te projekcija za 2017. i 2018. godinu;
24. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije u školskoj 2015./16. godini;
25. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
26. Izbor i imenovanja;

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a