• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2016.
Rujan
20

ODRŽANA 16. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

16. sjednica Županijske skupštine održana u Velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije otvorena je aktualnim satom.

Vijećnik Drago Hodak (HDZ) otvorio je aktualni sat s pitanjem vezanim uz prodaju županijskog udjela u Cestama d.d. 

Župan Damir Bajs je podsjetio kako je tvrtka Ceste d.d. privatizirana odlukom Županijske skupštine. No ono što je bitno, sa županijskim suvlasništvom Ceste d.d. ne mogu se prijavljivati za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, stoga će se prodajom dionicom omogućiti povlačenje novca iz EU, rekao je župan Bajs.

Damir Lujanec osvrnuo se na problem u poljoprivredi koji je nastao kao rezultat mraza u travnju ove godine. Stoga je vijećnika zanimalo što Županija, a i sam župan, poduzimaju oko proglašenja mjera za elementarnu nepogodu i može li se u tu svrhu povući novac iz mjere 6.

Župan Damir Bajs pojasnio je kako je u kontaktu s resornim ministrom Romićem koji je imao namjeru aplicirati za odštetu na europske fondove i to s više zemalja, ali za to nisu postojali uvjeti. Stoga je župan Bajs predložio da država sama napravi potporne mjere, koje su sada u pripremi. Također, Županija je spremna napraviti dopunske mjere za one koje je zahvatila nepogoda, ali je potreban zajednički napor Vlade, Ministarstva poljoprivrede, Županije, ali gradova i općina kako bi se taj problem riješio.

Vijećnik Dražen Pavlović (SDP) podsjetio je okupljene na zakonsku obvezu iz 2007. godine, a to je označavanje autobusnih stanica. Pošto sve autobusne stanice još uvijek nisu označene, Pavlovića je zanimalo kada će se krenuti u postupak označavanja i ostalih autobusnih stanica, koje su važne i za sigurnost učenika koji koriste javni prijevoz.

Župan je pojasnio kako je u tijeku aktivnost označavanja autobusnih stanica, ali kako je potrebna suradnja Općina, Gradova, Županijske uprave za ceste, ali i Policijske uprave jer riječ je o državnim i županijskim cestama. No, kako je riječ o riziku za učenike i putnike, župan će zatražiti da se požuri s tim aktivnostima, ali i izvješće od ŽUC-a procjenu trenutnog stanja.

Opće bolnice Bjelovar dotaknuo se vijećnik Silvestar Štefović (HDZ). Njega je zanimalo kakvo je stanje u bjelovarskoj bolnici i kada će se raspisati natječaj za ravnatelja.

Opća bolnica Bjelovar ima v.d. ravnatelja dr. Alloucha Alija. Ja kao župan bio sam u stalnom kontaktu s ravnateljstvom bolnice jer to je važna ustanova za sve nas. U tim razgovorima imali smo niz stvari koje moramo riješiti i Županija je preuzela dobar dio ukupnosti upravljanja bolnicom. U razgovoru s našim ravnateljstvom pokrenute su dvije aktivnosti. Prvo, dogovorili smo se kako ćemo krenuti u mjeru s našim specijalistima, a to je da bolnica osigura stručno usavršavanje, jer mi želimo da ljudi koji rade u bolnici i da ostanu u bolnici. A druga mjera vezana je uz početak aktivnosti završetka projekta gradnje OB Bjelovar. Kao što znamo, 1.9. objavljen je natječaj za zdravstvene objekte preko europskih fondova. Natječaj je objavljen na način da su bolnice koje se mogu prijaviti izrijekom navedene, a za dvije mjere uvrštena je naša bolnica i to u vrijednosti od 70 milijuna kuna. Sukladno tome mi smo pristupili izradi projektnog plana i projektiranju unutar postojeće građevne dozvole. Očekujemo da će se do kraja godine riješiti pitanje dobivanja izmjene građevne dozvole i temeljem toga prijavit ćemo se na natječaj i napraviti pomak, rekao je župan Bajs te najavio uskoro raspisivanje natječaja za ravnatelja bolnice.

Siniša Glavaš (BUZ) postavio je pitanje o poreznim dužnicima koji ne vraćaju svoj dug lokalnoj samoupravi. Točnije, zašto se nekima dug otpisuje i odlazi u zastaru, dok bi se od naplate dugovanja moglo napraviti mnogo za građane županije.

Župan je naglasio kako je to problem cijele Hrvatske, a ne samo županije, pošto je plaćanje poreza dužnost i odgovornost svih građana, a kako bi dao što točniji odgovor na Županijsku skupštinu bit će pozvani i predstavnici Porezne uprave i Ureda državne uprave. Pitanje koje je postavio vijećnik Glavaš mogu se postaviti nadležnim institucijama ukoliko se ne tiču privatnosti. Ipak, župan je napomenuo kako se dug ne bi smio otpisati osim ako to nije u suglasju sa zakonom.

Vijećnik Marijan Šinko (HSS) ponovno se dotaknuo poljoprivrede i izrazio je žaljenje što nije povučeno više novaca iz europskih fondova, a dio koji i je odobren, odobren je na programe koji nisu potrebni u ovom trenutku, odnosno ne pomaže se u ovom trenutku gdje bi se trebalo pomoći.

Župan Bajs podsjetio je kako je naša županija poljoprivredna županija koja je vodeća u raznim poljima poljoprivrede, poput proizvodnje mlijeka i meda, a ima i velik broj OPG-ova. Ipak smanjenje proizvodnje i broja OPG-a nije obišla i našu županiju. No, prije nekoliko godina, županija je bila na 12. I 13. Mjestu prema broju prijava na natječaje u poljoprivredi, a na zadnjem objavljenom natječaju, naša županija popela se na drugo mjesto. Međutim, od zadnjeg objavljenog natječaja prošlo je više od godinu dana, stoga župan očekuje brzo raspisivanje natječaja kako bi sredstva počela dolaziti tamo gdje trebaju, a to je u poljoprivredu i proizvodnju.

Vijećnika Dražena Pauna zanimalo je što se događa s Centrom za gospodarenje otpadom Doline.

Mi imamo sve uvjete i bilo bi šteta da CGO Doline, gdje je utrošeno puno novaca, dođe samo na nivo razvrstavanja otpada. Resorni ministar je bio ovdje i potvrdio je kako će Doline ostati regionalno odredište za Bjelovarsko-bilogorsku i Virovitičko-podravsku županiju. Dobivanjem Dolina mi dobivamo i ukupnost odvoza i korištenja otpada, što znači da bi trebali otvoriti tvrtku koja bi se bavila dugotrajnijim poslom, a i zapošljavala bi novu radnu snagu. Nakon formiranja Vlade, mi očekujemo natječaj koji bi nam omogućio projektiranje. Dokumentacija je usklađena i vjerujem da će se to brzo riješiti. Na nama je sada čekati natječaj ministarstva ili fondova kako bi dobili sredstva koja su već osigurana u proračunu Europske unije, a taj natječaj nije objavljen već godinu dana, izjavio je župan Bajs.

Opće bolnice Bjelovar ponovno se dotaknula vijećnica Marija Kubišta, koju je zanimalo u kojoj se fazi nalazi projekt izgradnje nove zgrade OB Bjelovar.

Župan Damir Bajs pojasnio je kako samo dvije bolnice u Hrvatskoj imaju projektnu dokumentaciju za izgradnju kompleksa bolnice. U dogovoru s ministrom Nakićem riješeno je kako će se projekt riješiti te je natječaj raspisan. Dobivanjem građevne dozvole očekuje se i raspisivanje natječaja za izvedbu radova. Također, župan je naglasio kako vjeruje da će se u kratko vrijeme krenuti prema prijavama na natječaj, a i ka onome najbitnijem, izgradnji.

Za kraj aktualnog sata, vijećnik Marijan Dautanac (HNS) želio je znati o kakvim se radovima radi u Svetom Ivanu Žabno i kada će oni biti gotovi.

Radio se o gradnji pruge Sveti Ivan Žabno - Gradec koja je ugovorena 2015. godine i u tijeku su radovi. Na tom mjestu očekuje se i cestovni nadvožnjak  i zbog toga se radila dopunska cesta kako bi se nesmetano mogli odvijati radovi. Pruga bi trebala biti gotova iduće godine u ranu jesen, a financira se sredstvima Europske unije u iznosu od 85% ukupnosti od onoga što se tamo gradi. Radovi idu svojim tijekom i nadam se da ćemo time postati i prigradsko naselje grada Zagreba. Prisjetit ću se da je Županija davno krenula u to da projektira prugu što smo i završili 2003. godine i to predali Hrvatskim željeznicama. Čekali smo 12 godina da se krene u fazu izgradnje i dočekali. Time prestaje prometna izoliranost, a očekujemo da se to isto dogodi i s cestom koja je napola gotova. Napominjem da će se trećina investicije vratiti u našu županiju, jer dobavljači i poddobavljači su tvrtke iz našeg kraja, zaključio je župan Bajs.

Druga točka dnevnog reda koja se odnosila na donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu prihvaćena je jednoglasno.
Ovo izvješće pokazuje ukupnost aktivnosti županije koje su nam povjerene. Ovih šest mjeseci napravili smo pomak u nizu započetih projekata i kandidiranja novih. U radu kao župan moram zahvaliti mojim suradnicima, tvrtkama koje rade s nama, ali i drugim partnerima, jer samo se kroz partnerski odnos može napraviti pomak. Uspjeli smo dobiti i niz projekata na području županije i neke od većih projekata su tu. U ovih šest mjeseci završili smo i bazen u Velikom Grđevcu koji je najveći europski projekt na našem području i time smo pokazali da možemo voditi projekte koji su složeni, a s kojima se često i ministarstva i država ne mogu nositi. Projekt su izvodili izvođači s našeg područja, a završetak projekta bih nazvao simboličnim korakom jer to je jedan od najvećih projekata u Republici Hrvatskoj koji vodi sama Županija. Osim toga, u 2014., 2015. i 2016. godini županija bilježi iznimno pozitivne podatke rasta u gospodarstvu, a to znači da imamo porast ukupnog prihoda, investicija, dobitka i porast zaposlenih u gospodarstvu, a s druge strane smanjenje nezaposlenih i to za 30% manje u odnosu na 2013, objasnio je župan.

Donošenje zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. bilo je na trećoj točki dnevnog reda.
Za raspravu javio se vijećnik i saborski zastupnik Vedran Babić, koji je naglasio kako će Klub SDP-a podržati Izvješće o radu župana, jer se u županiji vide afirmativni pomaci, na čemu se župan Damir Bajs zahvalio i pojasnio kako projekti su gotovi, odnosno da su u fazi u kojoj je Županija napravila sve što je potrebno.
Izvješće o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije dobilo je jednoglasnu potporu vijećnika Županijske skupštine.

Na dnevnom redu našlo se i Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu.
Cilj koji sam si zacrtao kao župan bio je da napravimo pomak u županiji. Županija nikada nije dobila bezuvjetno mišljenje i bila je na dnu kada je u pitanju transparentnost. Sada, naša županija proglašena je najtransparentnijom županijom u Republici Hrvatskoj. Napravili smo sve da budemo transparentni, kako bi našim građanima učinili proračun dostupnim, ali ne samo i proračun, već sve ono što mi radimo. Bezuvjetno mišljenje Ureda za državnu reviziju bilo je teže dobiti, ali smo uspjeli. Dobili smo neke preporuke kojih se držimo, ali otklonili smo sve nedostatke i jedna smo od rijetkih županija u Hrvatskoj koja je dobila takav nalaz. Tek dva ili tri župana u Hrvatskoj mogu reći isto što i ja. Na nama je da to ponovimo i održimo taj standard, što nije lako i jednostavno, pojasnio je župan.

U raspravu oko ove točke dnevnog reda uključili su se i županijski vijećnici. Drago Hodak upozorio je kako su porezni prihodi manji u odnosu na prošlu godinu i kako će se uvijek zalagati za to da građanima budu dostupne sve informacije

Župan je dodatno pojasnio kako je Županija dobro gospodarila proračunom i učinila mnoge uštede, poput objedinjene nabave struje i plina te cash poolinga. Također, svi dugovi se potražuju i naplaćuju, a plaće 10% djelatnika Županije financiraju se sredstvima Europske unije. Iako je izvorni proračun smanjen za 20%, veći je od prošlogodišnjeg zahvaljujući sredstvima Europske unije.
Nakon rasprave i ova točka jednoglasno je prihvaćena.

Izvješće o stanju nezaposlenosti i zapošljavanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju srpanj 2015. – srpanj 2016. predstavila je predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, Ruža Hrga.
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji krajem srpnja ove godine zaposleno je 30 134 osobe, što je službeni podatak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji se vodi prema sjedištu poslodavca, no uvidom u internu statistiku HZZ-a vidljivo je da 36 812 stanovnika županije radi, što uključuje i stanovnika koji rade van županije.
Što se tiče broja nezaposlenih, Bjelovarsko-bilogorska županija ima smanjenje broja nezaposlenih. Krajem kolovoza broj nezaposlenih iznosio je 8356. Ipak, najveći problem je nedostatak stručne snage i to većinom u graditeljstvu i ugostiteljstvu. 

Izvješće je u konačnici jednoglasno prihvaćeno.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a