• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2013.
Lipanj
12

Posjet srednjoškolaca županiji u sklopu stručno-terenske nastave

U sklopu stručno-terenske nastave učenici 1.d razreda Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, smjer upravni referent, posjetili su Ured državne uprave u Bjelovaru i Bjelovarsku-bilogorsku županiju. Pozdravio ih je župan Damir Bajs sa zamjenicima Đurđicom Ištef Benšić i Nevenom Alićem, te predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Branka Saks.

Učenici su imali priliku upoznati se sa djelokrugom i načinom rada Ureda državne uprave i Bjelovarsko-bilogorske županije kao jedinice područne (regionalne) uprave.
Župan Damir Bajs predstavio je Županiju kroz njezin povijesni nastanak, prostorni obuhvat i teritorijalni ustroj. Govorio je o važnosti regionalne samouprave i njezinom značenju za demokratski ustroj neke zemlje. Usporedivši županijsku skupštinu sa Saborom i poziciju župana, zamjenika župana i pročelnika Upravnih odjela s Vladom, župan Bajs je na vrlo plastičan način predstavio značenje tih institucija u našoj županiji.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a