• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2013.
Veljača
22

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA „JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ“ U BJELOVARSKO – BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

Županu Miroslavu Čačiji i njegovim suradnicima predstavljen je projekt "Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini" financiranog u sklopu IPA Programa Europske unije za RH. O projektu su govorili članovi projektnog tima stručnjak za izgradnju Strateškog procjene utjecaja na okoliš i institucija i edukaciju iz Češke Martin Smutny i voditeljica Odjel za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH Anita Gulam.

Cilj projekta je jačanje administrativnih kapaciteta i provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš u Republici Hrvatskoj na regionalnoj i lokalnoj razini. Za korištenje strukturnih fondova EU, te Kohezijskog fonda zahtijevat će se izrada planova i programa za koje je obvezan postupak strateške procjene. Zbog toga je kvalitetna obuka na regionalnoj i lokalnoj razini od velike važnosti kako bi se postiglo maksimalno iskorištavanje novaca iz fondova. Procjena relevantnog pravnog okvira, analiza institucionalnog razvoja, jačanje administrativnih kapaciteta edukacijom tijela nadležnih za zaštitu okoliša i provedbu postupaka strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini te priprema smjernica i priručnika za provedbu postupaka strateške procjene očekivani su rezultati ovoga projekta. Projekt traje 16 mjeseci, a vrijednost mu je projekta je 1.075.250 eura.
Konzultant Smutny upoznao je predstavnike Županije s tri komponente koje čine ovaj projekt, a obuhvaćaju analizu stanja u županijama i njihova iskustva, edukacijske radionice i razvoj radnih priručnika. Prema njegovim riječima, svakoj županiji koja provede Stratešku procjenu utjecaja na okoliš bit će lakša provedba zakona, tako da se očekuje da će se u Projekt uključiti i Bjelovarsko – bilogorska županija. Uz župana Čačiju, predstavljanju su prisustvovali ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Saša Križ, pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Želimir Curiš,voditelj Odsjeka za zaštitu okoliša Mirko Dragičević, te predstojnik Ureda župana Dalibor Jurina.
Strateška procjena utjecaja na okoliš je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana ili programa. Strateškom procjenom stvara se osnova za promicanje održivog razvitka kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u planove i programe pojedinog područja. Time se omogućava da se mjerodavne odluke o prihvaćanju plana i programa donose uz poznavanje mogućih značajnijih utjecaja koje bi plan i program svojom provedbom mogao imati na okoliš, a nositeljima zahvata pružaju se okviri djelovanja i daje se mogućnost uključivanja bitnih elemenata zaštite okoliša u donošenje odluka. Stratešku procjenu na državnoj razini provodi Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za područje za koje se plan ili program donosi.
Na područnoj (regionalnoj) razini, postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji odnosno u Gradu Zagrebu, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom u županiji odnosno Gradu Zagrebu, ovisno o području za koji se plan ili program donosi.

BBŽ BBŽ

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a