• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2009.
Svibanj
26

Proglašena elementarna nepogoda na području Grada Daruvara i općina Končanice, Đulovca i Sirača

Bjelovarsko-bilogorski župan Miroslav Čačija donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode za područje grada Daruvara, te općina Končanice, Đulovca i Sirača.

            Ta područja Županije, 13. svibnja ove godine zahvatilo je olujno nevrijeme koje je uzrokovalo materijalne štete. Obilne padaline praćene ledom i vjetrom uzrokovale su mnogobrojne štete na poljoprivrednim usjevima, ali i na kućama i gospodarskim objektima.  Štetu će procjenjivati članovi Povjerenstava jedinica lokalne samouprave za procjenu štete od elementarnih nepogoda, a izvješća moraju dostaviti Županijskom povjerenstvu u roku osam dan.

Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97) i članka 67. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik broj 6/01, 12/04 i 14/06) donosim dana 22.svibnja 2009. godine

 
O D L U K U
O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE

za područje grada Daruvara i općina Končanica, Đulovac i Sirač
 
I
 
   Proglašavam elementarnu nepogodu za područje grada Daruvara, općine Đulovac (naselja Batinjani, Batinjska Rijeka, Vukovje i Đulovac), općine Končanica i općine Sirač (naselja Bijela, Borki i Miljanovac) zbog olujnog nevremena praćenog tučom i olujnim vjetrom koje je zahvatilo navedena područja dana 13.svibnja 2009.godine.
II
 
Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97) obvezuju se Općinska/Gradska povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda da u roku od 8 (osam) dana od dana nastanka štete izrade Izvješće – prvo priopćenje s procjenom štete te isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
Također se obvezuju narečena povjerenstva da obave izvid štete na terenu, te izrade konačno Izvješće o nastaloj šteti za svoju Općinu/Grad, te u roku 50 (pedeset) dana od dana nastanka štete isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda.
III
 
Obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da u roku od 10 (deset) dana izradi zbirno izvješće – prvo priopćenje, te da u roku od 60 (šezdeset) dana izradi zbirno konačno Izvješće, te isto dostavi Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, te Državnom hidrometereološkom zavodu.
 
IV
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Županijskom glasniku).
 


Ž U P A N
 
        Miroslav Čačija dipl.iur.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a