• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2011.
Listopad
26

Savjetovanje o mirnom rješavanju sporova

Ured za mirenje pri Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u Daruvaru je održao savjetovanje na temu “Razlozi, mogućnosti i prednosti mirnog rješavanja individualnih radnih sporova u odnosu na sudski postupak”.

                   Na savjetovanju su sudjelovali miritelji s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, te predstavnici poslodavaca, sindikata i lokalne samouprave. Tom prilikom predstavnik miritelja Stipe Šola, održao je prezentaciju na gore navedenu temu, nakon čega je otvorena rasprava.

                   Cilj savjetovanja je uspostava modela mirnog rješavanja sporova, kako bi se smanjio broj radnih sporova na sudovima i pokušalo iste riješiti sporazumno.

                   Ovo je jedno u nizu savjetovanja Ureda za mirenje, koja se održavaju na području Bjelovarsko-bilogorske županije, a građani sve dodatne informacije mogu saznati u Uredu za mirenje pri Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, koji se nalazi u zgradi Županije, dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, tel. i fax: 043/221-911, te e-mail: mihaela.potak@bbz.hr. ( Tajnica ureda: Mihaela Potak )

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a