• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2010.
Ožujak
12

Stručni susret slovenskih i hrvatskih medicinskih sestara i tehničara u Bjelovaru            U sklopu četvrtog susreta izaslanstava Udruge strukovnih društava medicinskih sestara, primalja i tehničara Republike Slovenije i Hrvatske udruge medicinskih sestara i tehničara kojega u Bjelovaru organizira Podružnica Bjelovar Hrvatske udruge medicinskih sestara, sudionike susreta primili su čelnici Bjelovarsko-bilogorske županije – zamjenici župana Alen Baščevan i Saša Lukić, te predstojnik Ureda župana Dalibor Jurina.
            Na čelu osmeročlanog slovenskog izaslanstvo bili su predsjednica Darinka Klemenc, dipl.ms., te dopredsjednik i zastupnik Parlamentu Republike Slovenije Peter Požun, vmt., dipl.oec., dok je Hrvatsku udrugu medicinskih sestara predvodila predsjednica Brankica Rimac, vms. i predsjednik Podružnice Bjelovar Hrvoje Pokos, vmt.
             Razgovaralo se o suradnji na zajedničkom istraživanju „Nasilje na radnom mjestu“, te o načinima rješavanja aktualnih problema te struke u zdravstvenim sustavima Slovenije i Hrvatske. Ponajviše o sustavu obrazovanja i stjecanju diplomskih i poslijediplomskih zvanja, u što se u Sloveniji već krenulo, te odljevu medicinskih sestara i tehničara u inozemstvo.
             U pratnji domaćina slovensko je izaslanstvo obišlo Medicinskuškolu u Bjelovaru,

            a stručni je skup počeo predavanjem „Utjecaj EU zakona na slovensko sestrinstvo“.

 

BBŽ

 

BBŽ

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a