• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2016.
Svibanj
21

SVA LOVIŠTA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U RUKAMA DOMAĆIH LJUDI

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je ugovore s preostalih šest lovačkih udruga kojima je krajem ožujka ove godine istekao Ugovor o pravu gospodarenja njihovim dotadašnjim lovištima. Zalaganja župana Bajsa tako su urodila plodom, jer po prvotnim rješenjima nadležnog Ministarstva šest lovačkih udruga ostao bi bez svojih lovišta. Riječ je o Lovačkom društvu „Veliko Trojstvo“ iz Velikog Trojstva, Lovačkoj udruzi „Srnjak“ iz Severina, Lovačkom društvu „Fazan“ iz Bjelovara, Lovačkom društvu „Gaj“ iz Dautana, Lovačkoj udruzi „Bilo“ iz Velike Pisanice, te Lovačkoj udruzi „Vidra“ iz Štefanja.

Potpisivanju današnjih ugovora prethodilo je niz aktivnosti kako bi u konačnici sa svih 43 lovišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije gospodarili ljudi našega kraja. Kada je Odluka nadležnog Ministarstva stigla u Bjelovarsko-bilogorsku županiju i u ruke župana Bajsa iz koje je bilo vidljivo da 6 društava ostaju bez svojih lovišta župan Bajs poduzeo je niz konkretnih mjera i poteza:

          1. Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije donijela je dvije odluke – Odluku o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim lovištima Bjelovarsko-bilogorske županije za 37 lovozakupnika koji su dobili prethodnu suglasnost Ministarstva i Odluku o uvjetnom produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim lovištima koje nisu dobile suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

          2.Za 37 lovozakupnika tada su se stvorili uvjeti da potpišu ugovore o novom desetogodišnjem zakupu, no Odluku Županijske skupštine o uvjetnom produljenju ugovora za 6 lovačkih udruga Ministarstvo poljoprivrede oglasilo je ništavnom. 

          3. U međuvremenu Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo je dijelove članka 30. stavka 4. Zakona o lovstvu na temelju kojega je Ministarstvo poljoprivrede uskratilo izdati potrebnu prethodnu suglasnost za spomenutih 6 udruga. Time se otvorila mogućnost da navedenih šest udruga ipak dobije suglasnost po kojoj će im se moći produžiti ugovor za narednih deset godina prava gospodarenja sa svojim dosadašnjih lovištima.

          4. Nakon toga  župan Bajs uputio je ponovno prijedlog na Županijsku skupštinu vezan uz odluku Ustavnog suda za ponovno produljenje ugovora o zakupu lovišta za navedenih 6 udruga, a Odluka Županijske skupštine proslijeđena je nadležnom Ministarstvu.

          5. Nakon svih provjera i usuglašavanja s DORH-om stvorili su se uvjeti da i preostalih 6 lovačkih udruga nastave gospodariti sa svojim lovištima.

Tako ove godine Bjelovarsko-bilogorska županija daje mogućnost zakupa zajedničkih lovišta na period od 10 godina, od 2016. do 2026. godine. U konačnici stav Bjelovarsko-bilogorske županije i njenog čelnog čovjeka je da domaći ljudi najbolje gospodare s lovištima na svojem području, a ne treba zanemariti ni činjenicu kako su lovišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije jedna od najljepših i najbogatijih u Republici Hrvatskoj i samim time dokazana podloga za razvoj turizma.       

Bjelovarsko- bilogorska županija bogata je lovištima u sklopu kojih je 43 zajednička lovišta. Za njih je 2014. godine napravljen kompletno novi program unaprjeđenja lovstva dogovoren upravo s lovcima, a uvedeno je novih šest mjera. Neke mjere bile su kratkoročne, kao što je legalizacija objekata koje posjeduju lovačke udruge, a neke trajne prirode poput unosa žive divljači.        

U konačnici na kunu onoga što lovci daju kao zakupninu, Bjelovarsko-bilogorska županija vraća kunu i trideset  svojim Lovačkim udrugama. One stoga imaju i obvezu voditi brigu o lovištima, ali i provođenju lovnog turizma na svom području. Sve to trebalo bi doprinijeti  činjenici da županijski glavni prihod u turizmu bude upravo od lovnog turizma, kao što je to bilo unazad više godina. A županijske mjere su:

1. Unos pernate divljači – fazana, trčki,
2. Unos zeca običnog,
3. Stimulacija odstrjela predatora – lisica,
4. Premija osiguranja lovišta,
5. Kavezni uzgoj zeca običnog,
6. Izgradnja, rekonstrukcija ili dogradnja lovačkih kuća za smještaj lovaca turista,
7. Promidžba lovstva (izrada lovnih kataloga, monografije, izložbe, smotra rogista),
8. Legalizacija lovačkih kuća/domova s pratećim objektima,
9. Kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač,
10. Osposobljavanje lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači,
11. Lovna kinologija,
12. Lovno streljaštvo.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a