• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2018.
Rujan
4

U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI S PROVEDBOM POČINJE JOŠ JEDAN EUROPSKI PROJEKT U VRIJEDNOSTI 1.4 MILIJUNA KUNA

Bjelovarsko-bilogorskoj županiji odobren je još jedan u nizu europskih projekata, ovoga puta naziva „Spona“. U sklopu projekta bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“.
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s provedbom počinje još jedan europski projekt naziva „Spona“

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 1.394.258,71 kuna koji je u cijelosti financiran europskim sredstvima. Opći cilj projekta je povećanje mogućnosti za zapošljavanje marginaliziranih skupina te smanjenje rizika od socijalne isključenosti. Osim toga projektom se žele ojačati ključne kompetencije za zapošljavanje i razvoj mekih vještina kod nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina na području naše županije.

Ciljana skupina projekta je 80 dugotrajno nezaposlenih osoba od kojih najmanje 5 pripadnika romske nacionalne manjine te najmanje 20 osoba s invaliditetom. U sklopu projekta, koji će trajati 24 mjeseca, zaposlit će se jedna osoba. Projektne aktivnosti obuhvaćaju verificirane programe obrazovanja odraslih te ciljane programe za osnaživanje marginaliziranih skupina. Riječ je o programima koji obuhvaćaju usavršavanje vještina  traženja posla, motivacijske i komunikacijske radionice.

Nositelj projekta „Spona“ je Bjelovarsko-bilogorska županija,a provodi ga županijska Regionalna razvojna agencija. Projekt se provodi u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,a partneri su Udruga invalida Bjelovar, Udruga osoba s invaliditetom Daruvar, Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva te Udruga Lovari-Romska kuća.

Projekt je to od velikog značaja za dugotrajno nezaposlene osobe koji će im izravno pomoći na način da će ih osnažiti i pružiti im nova znanja i vještine za njihov aktivan pristup tržištu rada kao i za samozapošljavanje.

„ Ovim projektom želimo pomoći onima koji teže dolaze do posla, da kroz ovaj projekt, kroz nova znanja i vještine dobiju mogućnost rada jer to je onaj dio inkluzije koji je bitan svima nama. Zahvaljujem svima na sudjelovanju u projektu. Meni će biti zadovoljstvo da ćemo ga provesti u naredne dvije godine“, rekao je župan Damir Bajs.

„ Veliko mi je zadovoljstvo što je ovaj projekt prihvaćen i što smo našoj županiji, našim partnerima donijeli vrijednost od 1.4 milijuna kuna. Projekt će se provoditi kroz niz edukativnih radionica. Uvjet  je bio i da predstavnici manjina budu uključeni tako da računamo da ćemo nakon ova 24 mjeseca dati priliku i osobama koje su slabije zapošljive na tržištu rada da steknu edukaciju da bi bile što konkurentnije na samom tržištu“, istaknula je zamjenica župana Bojana Hribljan.

„Želim dati podršku ovom projektu. Mi kao partneri pružit ćemo sve moguće usluge koje trebaju i izvršavati sve provedbene aktivnosti koje jesu projektom predviđene. Ja kao stručni savjetnik za osobe s invaliditetom imam određenih saznanja i upućena sam u sve informacije koje trebaju biti za osobe s invaliditetom tako da se nadam da ćemo moći sve te aktivnosti raditi u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom i drugih osjetljivih skupina. Nadam se da ćemo na taj način riješiti njihovo egzistencijalno pitanje,a to je prije svega zapošljavanje“, naglasila je predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Višnja Jendrašić-Zeman.

„Izražavam zahvalnost Županiji što je nama mnogo puta bila partner i sada je došlo vrijeme da Udruga bude partner Županiji. Udruga invalida Bjelovar ima četiri komponente, Udrugu tjelesnih invalida, Udrugu slijepih, Udrugu gluhih i Udrugu osoba s intelektualnim teškoćama. Prema ovom kratkom  opisu vidi se suština problema. Trebat će dosta vještine, znanja i volje da se postignu zacrtani ciljevi kod tih kategorija. No, imamo iskustva, i očekujemo dobre rezultate, ako ne i vrlo dobre i odlične“, istaknuo je predsjednik Udruge invalida Bjelovar Tomislav Novosel.

„ Izuzetno mi je zadovoljstvo što je ovakav  projekt prošao. Zasigurno će pomoći ciljanim skupinama s kojima mi radimo, a to su osobe s invaliditetom, da im se što lakše omogući pristup tržištu rada. Također, ovaj projekt doprinosi realizaciji strategije Županije u području razvoja socijalnih usluga. Značajno je i da se u ovaj projekt uključuje sve veći broj predstavnika civilnog društva što znači da se samim time razvija civilno društvo“, rekao je Davor Marić, izvršni direktor Udruge osoba s invaliditetom Daruvar.

„Izuzetna nam je čast što smo dionici ovog projekta. Za Rome na području Bjelovarsko-bilogorske županije može se reći da imaju malo drugačiji položaj u zajednici u odnosu na druge romske skupine na teritoriju Hrvatske što znači da su možda malo bolje pozicionirani. Dio Roma već je toliko asimiliran da ne ističe nacionalnu pripadnost, ne deklarira se kao Romi čime su na neki način i doprinijeli svom položaju, s druge strane ga malo i marginalizirali jer neovisno o tome da li se deklariraju ili ne ovo je područje na kojem se po podrijetlu, prezimenima zna gdje pripadaju. Naravno da to uvijek ne doprinosi prilikom zapošljavanja tako da je ovo hvalevrijedan projekt“, rekla je Slađana Đurđević iz Udruge Lovari.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s provedbom počinje još jedan europski projekt naziva „Spona“
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s provedbom počinje još jedan europski projekt naziva „Spona“
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s provedbom počinje još jedan europski projekt naziva „Spona“
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s provedbom počinje još jedan europski projekt naziva „Spona“
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s provedbom počinje još jedan europski projekt naziva „Spona“
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s provedbom počinje još jedan europski projekt naziva „Spona“
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s provedbom počinje još jedan europski projekt naziva „Spona“
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s provedbom počinje još jedan europski projekt naziva „Spona“
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s provedbom počinje još jedan europski projekt naziva „Spona“
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s provedbom počinje još jedan europski projekt naziva „Spona“
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s provedbom počinje još jedan europski projekt naziva „Spona“
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a