• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2019.
Rujan
27

USPJEŠNA SURADNJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE I ČEŠKE REPUBLIKE

Jedno od bogatstava Bjelovarsko-bilogorske županije veliki je broj nacionalnih manjina, dvadeset i dvije, koje žive na njenom području. Upravo u našoj županiji živi najveći broj pripadnika češke nacionalne manjine, a Savez Čeha u Republici Hrvatskoj ima sjedište u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, točnije gradu Daruvaru.
Posjet posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Češka nacionalna manjina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji vrlo je dobro organizirana, s ustrojenim radom na očuvanju vrijednosti češkog naroda. Također, izuzetno je dobra suradnja Bjelovarsko-bilogorske županije i Češke Republike, o čemu je bilo riječi na današnjem prijemu župana Damira Bajsa za posebnog opunomoćenika Vlade Češke Republike za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog te zamjenika veleposlanika Češke Republike u Hrvatskoj Slavomira Gogu.

Naime, niz je velikih i značajnih projekata koji povezuju Hrvatsku, odnosno Bjelovarsko-bilogorsku županiju i Češku Republiku. Projekt koji je u tijeku je dogradnja i rekonstrukcija Češke osnovne škole Jana Amosa Komenskog Daruvar i Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca. Projekt je to vrijedan 4,1 milijun kuna koji se odvija zahvaljujući suradnji i partnerskom odnosu same škole, Bjelovarsko-bilogorske županije , Vlade Republike Češke, saborskog zastupnika za češku i slovačku nacionalnu manjinu Vladimira Bileka, Saveza Čeha, Grada Daruvara, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a cilj je proširenje smještajnih kapaciteta škole i vrtića.

Samu financijsku konstrukciju dogradnje škole i dječjeg vrtića u iznosu od 1,2 milijuna kuna pokriva Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a Vlada Republike Češke s 2,2 milijuna kuna, dok Bjelovarsko-bilogorska županija pokriva preostalih 700 tisuća kuna.

Treba istaknuti i projekt izgradnje Obrazovnog centra u Tkonu na otoku Pašmanu, na zemljištu koje je vlasništvo naše Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica.   Naime, u planu je izgradnja dva objekta, jednog za smještaj, te drugog koji predviđa sve ostale potrebne prostorije za realizaciju obrazovnih programa.

Upravo novi centar omogućit će organizaciju raznih seminara, škola u prirodi, škola plivanja itd. Za predviđeni novi Obrazovni centar, vrijedan 4 milijuna eura,  pri kraju je izrada glavnog projekta koji će služiti za dobivanje građevinske dozvole.

Također, prilikom današnje posjete češke delegacije Bjelovarsko-bilogorskoj županiji govorilo se i o ostalim ulaganjima u naše dvije češke Osnovne škole, u Daruvaru i Končanici te dva češka dječja vrtića.


Osim o navedenim projektima i uspješnoj suradnji, današnji prijem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bila je prilika i za razgovor o brojnim manifestacijama koje se održavaju s ciljem očuvanja tradicije, kulture i jezika češke nacionalne manjine, a koje podržava i Bjelovarsko-bilogorska županija.

„Suradnja s češkom manjinom je na visokoj ravni. Niz je aktivnosti koje češka manjina organizira, a koje Bjelovarsko-bilogorska županija prati i podupire, a tu su i projekti od kojih smo neke napravili, drugi su u tijeku, a neki su ispred nas. Ovoga trenutka u tijeku je projekt dogradnje i rekonstrukcije Češke osnovne škole Jana Amosa Komenskog i Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca u Daruvaru. Pred nama je projekt izgradnje Obrazovnog centra u Tkonu na otoku Pašmanu gdje očekujemo da zajedno napravimo iskorak. Kada govorimo o Česima, uz mogućnost koju su iskoristili,a to je očuvanje kulture, jezika i obrazovanje, mi ovoga trenutka imamo potpunu integriranost češke manjine u ukupnost našeg društvenog života, što vrijedi i za druge manjine“, rekao je župan Damir Bajs.

„Vrlo sam sretan što smo imali mogućnost susresti se sa županom Damirom Bajsom i njegovim suradnicima. Česi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali možemo reći i u Republici Hrvatskoj su najorganiziranija češka manjina izvan Češke Republike što dokazuju svakodnevno ovdje otkako sam došao. Naši ljudi koji žive izvan Češke imaju velikih potencijala, a moj i cilj mog Ureda je prije svega stvoriti most između Čeha koji žive izvan Češke sa Češkom Republikom na način taj most bude dvosmjeran kako bi ljudi taj potencijal mogli iskoristiti bez obzira gdje žive. Zahvalni smo za svu potporu koju češka manjina na području Bjelovarsko-bilogorske županije dobiva od župana i Županije. Isto tako, moramo reći da je Češka Republika spremna maksimalno dati potporu Česima u Republici Hrvatskoj i Hrvatima u Češkoj Republici kako bi se iskoristili svi njihovi potencijali i ostvarili svi projekti o kojima smo pričali“, istaknuo je posebni opunomoćenik Vlade Češke Republike za Čehe izvan Češke Republike Jiri Kratki.

„Izuzetno mi je drago što smo danas ovdje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji mogli ugostiti posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike s kojim imamo odličnu suradnju i gdje smo odradili nekoliko direktnih projekata. Drago mi je što smo na današnjem sastanku govorili o onome što Česi, na neki način, rade i za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, a pričali smo i o tome što sve možemo napraviti kako bismo pomogli u razvoju županije“, istaknuo je saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu Vladimir Bilek.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
Posjet posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Posjet posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Posjet posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Posjet posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Posjet posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Posjet posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Posjet posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Posjet posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Posjet posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Posjet posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Posjet posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Posjet posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Posjet posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Posjet posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Posjet posebnog opunomoćenika Vlade Republike Češke za Čehe izvan Češke Republike Jirija Kratkog Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a