• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2019.
Srpanj
22

Uspješno proveden projekt „Školski obrok za sve“

Bjelovarsko-bilogorska županija privela je kraju još jedan europski projekt, a riječ je o projektu „Školski obrok za sve“.

Kako bi pomogla svojim osnovnoškolcima, djeci koja žive u uvjetima siromaštva i u riziku su od socijalne isključenosti, Bjelovarsko-bilogorska županija od 2015. godine financira besplatan školski obrok za sve učenike u osnovnim školama kojima je takva pomoć potrebna. Od 2016. godine sredstva za tu namjenu osigurana su iz EU fondova putem projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“, a za učenike koji zbog ograničenog budžeta nisu obuhvaćeni projektom, sredstva za besplatan obrok osigurava Bjelovarsko-bilogorska županija.

Tako je bilo i ove godine. Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija uspješno je završila projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2018.-2019.) za sredstva Fonda europske pomoći za najpotrebitije . Riječ je o projektu koji je trajao 10 mjeseci, a vrijedan je 1.498.232,18 kuna.

Na taj način, suradnjom Bjelovarsko-bilogorske županije i škola, osigurano je 249.529 obroka za 1.474 učenika polaznika 21 osnovne škole na području županije.

„U tom partnerskom odnosu mi smo za ovu školsku godinu osigurali sredstva u iznosu od 1,5 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda. Na taj način smo u 21 školi, odnosno u svim osnovnim školama koje su pod nadležnošću Bjelovarsko-bilogorske županije, osigurali besplatan obrok za veliki broj učenika. Naglasit ću da je možda najvažniji dio bio vezan uz kriterije i odabir učenika koji će ući u taj program. Programom nije predviđeno da to budu samo učenici koje je odredio Centar za socijalnu skrb nego su kriteriji bili širi. Na ravnateljima i nastavnicima je bio teret kriterija i odlučivanja tko će biti predložen i tko će ući u besplatno financiranje obroka. Ono što je možda ključno je da se između onih koji su bili u tom programu i ostalih učenika nije vidjela nikakva razlika.“, kaže župan Damir Bajs.

 

BBŽ

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a