• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2013.
Siječanj
18

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO UKLJUČENO U ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENOG ODJELA

Na inicijativu Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske županije županijski Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport organizirao je sastanak s ravnateljima osnovnih i srednjih škola o provođenju Zdravstvenog odjela.

S obzirom da na području Županije rade samo tri liječnice specijalistice školske medicine, a posao koji obavljaju predviđen je za njih pet, na sastanku su ravnateljima iznijele svoje mogućnosti i prijedloge rješenja za module u kojima neće moći ostvariti sve na način kako je to Ministarstvo predvidjelo. Prema riječima voditeljice Službe za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo dr.sc. Zrinke Puharić  sve traženo ispunit će se u okvirima mogućnosti, budući da su ograničeni ljudskim resursima. Na sastavku su ravnatelji upoznati s temama koje je Kurikulum zdravstvenog odgoja predvidio da realiziraju liječnici za javno zdravstvo, te mogućnostima provedbe. Ravnatelji su zamoljeni da omoguće da se održe skupna predavanja za nekoliko razrednih odjeljenja, posebno kada je riječ o školama koja imaju Područne škole. Ponuđena im je mogućnost edukacije edukatora za pojedine teme koje bi provele liječnice Zavoda, a jedan od prijedloga koji se čuo na sastanku je da se u realizaciju pojedinih tema uključe patronažne sestre. Za to bi škole morale uputiti zamolbe Domu zdravlja, no o tome će još biti riječi budući da svaka škola mora sama organizirati provođenje Zdravstvenog odgoja. 

BBŽ BBŽ

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a