• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2013.
Listopad
11

ŽUPANIJA NAJAVILA DONOŠENJE ODLUKE O KORIŠTENJU ŠKOLSKO-ŠPORTSKIH DVORANA

Župan Damir Bajs, na inicijativu športskih zajednica ponajprije Športske zajednice grada Garešnice, održao je sastanak s predstavnicima Športske zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, te Športske zajednica grada Bjelovara, Športske zajednice Čazme, Športske zajednice grada Daruvara, Zajednice športskih udruga grada Garešnice i Zajednice športskih udruga grada Grubišnog Polja. Tema razgovora bila je korištenje školsko-športskih dvorana, te ujednačavanju uvjeta i kriterija korištenja.

Župan Bajs pozdravio je ovu inicijativu, jer prema njegovim riječima većina županija je donijela odluku kojom je utvrdila kriterije i minimalne cijene korištenja dvorana. Županija je osnivač osnovnih i srednjih škola na svom području koje u svom sastavu imaju sportske dvorane, a one su osim učenicima namijenjene i stanovnicima gradova i općina u kojima su dvorane izgrađene. Između ostalog, župan Bajs je naglasio da je motiv izgradnje dvorana, posebno ovih novih, bio da taj prostor osim učenika, mogu koristiti i građani, klubovi i udruge, te da se u njima održavaju natjecanja i kulturne manifestacije. Upravo zbog toga, Županiji je stalo da iskorištenost dvorana bude što veća.
U ovom trenutku one su neujednačeno iskorištene, neke od njih, posebno u zimskim mjesecima koriste se od jutra do mraka, dok sa nekima to nije slučaj. Predsjednik Športske zajednice županije Fredi Pali, ovom je prilikom rekao da je to konstantan problem u Garešnici gdje je izgrađena nova dvorana, dok u drugim gradovima i općinama to nije slučaj. Neke od njih, rekao je Pali, sasvim solidno prihoduju. Župan Damir Bajs naglasio je da nije interes ostvarenje nekih velikih prihoda, već iskorištenost dvorana što će sniziti ekonomsku cijenu najma. Minimalna ekonomska cijena bit će formirana za tri skupine korisnika, najniža za školarce, nešto viša za športske klubove i najviša za rekreativce.
Na temelju inicijative športskih zajednica župan Bajs osnovat će Povjerenstvo koje će utvrditi kriterije i visine iznosa. S obzirom da su športske zajednice te koje zastupaju i sportaše i klubove, prema mišljenju župana Bajsa, sigurno će zastupati i predložiti najbolja i najoptimalnija rješenja za sve.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a