• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

BIOPLIN GUDOVAC d.o.o. Dozvola z gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti oporabe neopasanog otpada postupkom R3, na lokaciji u Bjelovaru, Gudovac 1E, k.č. k.č.br. 1957/1, k.o. Gudovac

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupkom R3, na lokaciji u Bjelovaru, Gudovac 1E, na k.č.br. 1957/1, k.o. Gudovac, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", br. 94/13, 73/17), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva BIOPLIN GUDOVAC d.o.o..

Uvid u predmetni Elaborat gospodarenja otpadom, trgovačkog društva BIOPLIN GUDOVAC d.o.o., može se obaviti u prostorijama Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8, soba 25, dana 09.07.2018. u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.

  Dokumenti za download
Dodano: 28. 06. 2018.
Dodano: 28. 06. 2018.
Dodano: 28. 06. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša