• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Distributivni vodoopskrbni cjevovodi na vodoopskrbnom području Grada Bjelovara, naselja Rovišće (dio) - Kraljevac - Kovačevac, izmjena i dopuna - Izgradnja precrpne stanice u Kraljevcu, k.č.br. 880, k.o. Kraljevac Bjelovarsko-bilogorske vode

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže - Područje očuvanja značajno za ptice (POP) - "HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje."

Lokacija zahvata, prema članku 111. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13) nije zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 13.01.2017.
Dodano: 19.01.2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša