• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Gospodarska građevina (dva spremišta poljoprivredne mehanizacije, radionica za popravak poljoprivredne mehanizacije, drvarnica i spremište poljoprivrednih proizvoda), k.č.br. 158/2 i 158/3, k.o. Mala Jasenovača OPG Nataša Vujec

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u naselju Mala Jasenovača na k.č.br. 158/2 i 158/3, k.o. Mala Jasenovača.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15), unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) - „HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje.

  Dokumenti za download
Dodano: 24. 04. 2017.
Dodano: 26.05.2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša