• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Informacija - Izgradnja farme muznih krava, Vagovina, Čazma

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Izgradnja farme muznih krava kapaciteta 915 UG u Vagovini, Grad Čazma
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša