• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Informacija “Izgradnja farme za uzgoj pilića kapaciteta 34.800 komada u turnusu” sa silosima za hranu, gospodarskom građevinom i deponijem za gnoj

Zahvatom je planirana izgradnja peradarnika za podni tov pilića - brojlera sa pratećim sadržajem. U sjevernoistočnom dijelu peradarnika, uz natkriveni ulaz, uredit će se prostorija za hladnjaču, tehnologiju, hidrofor i garderobu te prostorija za računalni nadzor i upravljanje tehnološkim procesom, odmor radnika i za potrebe veterinara.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša