• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Informacija “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) - Maslenjača, k.o. Mali Bastaji”

Planirani zahvat smješten je kraćim dijelom uz granicu ekološke mreže područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) "HR 2001293 Livade kod Grubišnog Polja".
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša