• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Informacija “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 100034 put prema gradskoj deponiji, k.o. Grubišno Polje”

Planirani zahvat smješten je unutar područja ekološke mreće - područja očuvanja značajna za ptice (POP) "hr 1000008 Bilogora i Kalničko gorje".
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša