• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Izgradnja gospodarske zgrade (spremište za poljoprivredne strojeve) k.č.br. 527/2, 465/2 i 462/2, k.o. Kajgana OPG vl. Davor Vojković

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu, investitora, OPG vl. Davor Vojković, Garešnica, Kajgana 22, OIB: 47415267395, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat u prostoru – Izgradnja gospodarske zgrade (spremište poljoprivredne strojeva), k.č.br. 572/2, 465/2 i 462/2, k.o. Kajgana, donosi RJEŠENJE

Planirani zahvat – Izgradnja gospodarske zgrade (spremište poljoprivredne strojeva), k.č.br. 572/2, 465/2 i 462/2, k.o. Kajgana, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

  Dokumenti za download
Dodano: 19. 02. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša