• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Izgradnja građevine stambene namjene povremenog stanovanja k.č.br. 312/5, k.o Mala Peratovica Šamu Danijel

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu opunomoćenika BIOKIS d.o.o., Veliki Grđevac, Zrinska 1, OIB: 60378693757, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Izgradnja građevine stambene namjene povremenog stanovanja, k.č.br. 312/5, k.o. Mala Peratovica, nositelja zahvata, Šamu Danijel, Grubišno Polje, T. Ujevića 2A, donosi rješenje.

I. Planirani zahvat – Izgradnja građevine stambene namjene povremenog stanovanja, k.č.br. 312/5, k.o. Mala Peratovica, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 25. 05. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša