• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Izgradnja građevine ugostiteljsko turističke namjene k.č. 132, k.o. Ribnjačka Vladimir Vlajinić

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u općini Velika Pisanica, u mjestu Ribnjačka, na k.č. 32, k.o. Ribnjačka.

Planirani zahvat smješten je unutar područja ekološke mreže - područje očuvanja značajno za ptice (POP) - „HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje“.

  Dokumenti za download
Dodano: 22. 04. 2016.
Dodano: 09. 05. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša