• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Izgradnja obiteljske kuće k.č.br. 2306, k.o. Sirač Marijan Jurković

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu investitora, Marijan Jurković, Sirač, Barica 29, OIB: 77514672533, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat u prostoru – Izgradnja obiteljske kuće, k.č.br. 2306, k.o. Sirač, donosi RJEŠENJE.

Planirani zahvat – Izgradnja obiteljske kuće, k.č.br. 2306, k.o. Sirač, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

  Dokumenti za download
Dodano: 21. 02. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša