• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Izgradnja proizvodne hale za proizvodnju gajbica za voće i povrće, k.č. br. 916, 2138/1 i 2219/86, k.o. Velika Barna Drvni obrt “VERA”

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u naselju Velika Barna na k.č.br. 916, 2138/1 i 2219/86, k.o. Velika Barna.

Planirani zahvat smješten je unutar područja ekološke mreže - područje očuvanja značajno za ptice (POP) - "HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje".

  Dokumenti za download
Dodano: 11.11.2016
Dodano: 28. 11. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša