• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Izgradnja skladišta vulkanizerske radionice k.č.br. 728/1, k.o Draganec Vulkanizer Kovačić vl. Nenad Kovačić

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Vulkanizer „Kovačić“ vl. Nenad Kovačić, Gornji Draganec 147, OIB: 63834889515, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Izgradnja skladišta vulkanizerske radionice, k.č.br. 728/1, k.o. Draganec, donosi rješenje.

I. Planirani zahvat – Izgradnja skladišta vulkanizerske radionice, k.č.br. 728/1, k.o. Draganec, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 25. 05. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša