• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Izgradnja župnog dvora i pastoralnog centra sa stanom župnika na k.č.br. 2/2, k.o. Zrinski Topolovac Župa Sv. Mihovila Arkanđela

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu tvrtke EKO - PLAN d.o.o. iz Zagreba, Dragutina Albrechta 30, opunomoćene od strane investitora, Župa Sv. Mihovila Arkanđela, Zrinski Topolovac, Zrinski Topolovac 236, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Izgradnja župnog dvora i pastoralnog centra sa stanom župnika na k.č.br. 2/2, k.o. Zrinski Topolovac, donosi, rješenje.

Planirani zahvat – Izgradnja župnog dvora i pastoralnog centra sa stanom župnika na k.č.br. 2/2, k.o. Zrinski Topolovac, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 07.09.18.
   Povratak na Zaštitu okoliša