• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Javna rasprava Procjena utjecaja na okoliš  Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Šandrovac“, Općina Đulovac Kamenolom Šandrovac d.o.o.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je, dana 29. kolovoza 2018. godine, Odluku o upućivanju Studije utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Šandrovac“, Općina Đulovac, na javnu raspravu u trajanju od trideset dana. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Šandrovac“, Općina Đulovac, trajati će od 24.09.2018. do 23.10.2018. godine.

  Dokumenti za download
Dodano: 12. 09. 2018.
Dodano: 12. 09. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša