• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Javna rasprava u postupku ishođenja okolišne dozvole za postrojenje Farma Rovišće, operatera Mediteran ulaganja d.o.o. iz Zagreba


  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša