• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Javna rasvjeta u Ulici Hrvatskih branitelja“ u Čazmi Grad Čazma

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15) - Područje očuvanja značajnog za ptice (POP) - „HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu“.

Lokacija  zahvata,  prema  članku  111.  Zakona  o  zaštiti  prirode  („Narodne  novine“,  br.  80/13)  nije  zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 07. 06. 2017.
Dodano: 04. 07. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša