• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

NACIONAL d.o.o. Bjelovar Dozvola za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada postupcima S i IS, oporabe otpada postupkom R12 i R13 te zbrinjavanja otpada postupcima D13 i D15, na lokaciji u Bjelovaru, Velike Sredice 29 F, na k.č.br. 99/6, k.o. Bjelovar - Sredice

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada postupcima S i IS, oporabe otpada postupkom R12 i R13 te zbrinjavanja otpada postupcima D13 i D15, na lokaciji u Bjelovaru, Velike Sredice 29 F, na k.č.br. 99/6, k.o. Bjelovar - Sredice, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva NACIONAL d.o.o., Bjelovar, Ljudevita Gaja 10, OIB: 37888266653.

Podnositelj zahtjeva, NACIONAL d.o.o., Bjelovar, Ljudevita Gaja 10, OIB: 37888266653, podnio je, dana 09.01.2019. godine, zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada postupcima S  - Sredice. Uz zahtjev je priložen Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 1/2018, datum izrade: 17. prosinca 2018. godine, nositelj izrade: Samir Popadić, dipl. ing el., koji je predmet uvida iz ovog poziva.

  Dokumenti za download
Dodano: 19. 02. 2019.
Dodano: 19. 02. 2019.
Dodano: 19. 02. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša